Zobacz nasz profil na Facebooku

Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

Złota Statuetka Absolwenta

dla najwybitniejszych absolwentów PG w Piątnicy


2009/2010 2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018

Począwszy od roku szkolnego 2009/10 nastąpiła zmiana polegająca na tym, iż przyznawany dotąd Złoty Medal Absolwenta zastąpiono Złotą Statuetką Absolwenta.

W dalszym ciągu przyznawana jest ona uczniom, którzy w trakcie swojej edukacji gimnazjalnej sławią imię szkoły, uczestniczą w konkursach na szczeblu powiatu, województwa i kraju, odnoszą sukcesy w pracy społecznej na arenie szkolnej i poza nią, wykazują koleżeńską, kreatywną i zdyscyplinowaną postawę ucznia.

Kapituła przy ustalaniu listy absolwentów do uhonorowania Złotą Statuetką Absolwenta kieruje się przede wszystkim takimi kryteriami, jak uzyskaniem przez nich:

 1. na koniec roku szkolnego w klasie III średniej oceny przynajmniej 4,9 ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania. Kapituła może w szczególnie uzasadnionych przypadkach obniżyć ocenę do 4,5 o ile kandydat będzie wyróżniał się osiągnięciami w innych obszarach objętych kryteriami,

 2. najwyższej oceny zachowania ustalonej wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

 3. wysokiej średniej frekwencji powyżej 95% w ciągu całego roku szkolnego. Wśród dni nieobecnych nie może być ani jednego dnia bez usprawiedliwienia,

 4. w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych na szczeblu powiatu czy województwa, ocen które w przeliczeniu na punkty uplasowały danego ucznia na: I, II, lub III miejscu,

 5. znaczących rezultatów działalności samorządu uczniowskiego lub innych organizacjach młodzieżowych, działających w szkole,

 6. wysokich efektów pracy społecznej, którą inspirują i organizują różne podmioty szkolne lub też osoby fizyczne ze środowiska gimnazjalnego.

Uczeń nominowany do Złotej Statuetki Absolwenta powinien być: lubiany przez środowisko gimnazjalne, koleżeński, kreatywny, asertywny, zdyscyplinowany.


Rok szkolny 2009 / 10

Zgodnie z decyzją Kapituły Złotego Medalu Absolwenta podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dyrekcja szkoły wręczyła Złotą Statuetkę Absolwenta uczniowi klasy III F Piotrowi Włodkowskiemu.

Najważniejsze sukcesy laureata Złotej Statuetki Absolwenta

Rok szkolny 2007/2008

 • I miejsce w powiatowych zawodach w szachach chłopców

 • II miejsce w Półfinale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w szachach chłopców

 • V miejsce w finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w drużynowych szachach chłopców

 • I miejsce w etapie wojewódzkim VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 • zdobycie największej ilości punktów w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 • V miejsce w finale VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 • II miejsce w ,,Sztafecie rowerowej Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”

Rok szkolny 2008/2009

 • I miejsce w etapie wojewódzkim VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 • V miejsce w finale VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 • V miejsce w Półfinale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w szachach chłopców

 • III miejsce w powiatowych zawodach w szachach chłopców

 • udział w rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Rok szkolny 2009/2010

 • uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym

 • I miejsce w etapie wojewódzkim IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 • V miejsce w finale IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 • IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 

 • XXI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego MULTITEST

Opracowała:

mgr Marta Kossowska

na podst.: „Albumu Absolwenta 2010”

DO GÓRY

Rok szkolny 2010 / 11

 

Patryk Wojewoda – klasa III A, średnia 5,63 

 1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II – IX miejsce  (dyplom laureata).

 2. I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego – I miejsce w kategorii klas II.

 3. Ogólnopolski Konkurs ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski’’ – X miejsce drużynowo w Polsce (I miejsce drużynowo na etapie województwa).

 4. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Języka Niemieckiego – laureat.

 5. III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego – VIII miejsce.

Konrad Stec  -  klasa III C

 1. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO – PLANETA – wyróżnienie za prace indywidualne.

 2. Powiatowa Informatyczna Liga Zadaniowa – wyróżnienie.

 3. Uczeń przez cały okres nauki w gimnazjum zajmował się obsługą techniczną wszystkich imprez i uroczystości szkolnych.

 4. Aktywnie realizował projekt unijny „Europejska Szkoła Wolontariatu”.

Ewa Strumiłowska  - klasa III E 

 1. Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego SEZAM 2008 – III miejsce.

 2. Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego MIX 2009 – XXIII miejsce.

 3. Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny ,,CZAR PAR” – II miejsce drużynowo.

 4. Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II – XI miejsce.

 5. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Matematyki PANDA 2011 – dyplom wyróżnienia ( IX miejsce ).

 6. Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody” – tytuł laureata ( VII miejsce).

 7. III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego – XX miejsce.

Marta Ejza – klasa III F

 1. Ogólnopolski Konkurs plastyczno-literacki pt. ,,Moja Paska – Moja Tarcza” – laureat.

 2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II – VIII miejsce – dyplom laureata.

 3. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2011 – wyróżnienie.

 4. Ogólnopolski Konkurs ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – X miejsce drużynowo w Polsce (I miejsce drużynowo na etapie województwa).

Opracowała:

mgr Marta Kossowska

na podstawie informacji od wychowawców klas

DO GÓRY

Rok szkolny 2011 / 12

 

Aleksandra Bieńczyk - kl. III B

 

Rok szkolny 2009/2010

 • Gimnazjada Wojewódzka w Koszykówce Dziewcząt – IX miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Koszykówce Klas I – III miejsce drużynowo

 • Koszykówka Dziewcząt Klas I – I miejsce drużynowo

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

Rok szkolny 2010/2011

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Koszykówce Dziewcząt –V miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt – I miejsce drużynowo

 • Uczestniczka projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu”

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 • Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas

Rok szkolny 2011/2012

 • Ogólnopolski Konkurs Multitest z Matematyki - XVI miejsce

 • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - tytuł laureata

 • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Poznajemy Parki   Krajobrazowe Polski”  - II miejsce drużynowo na etapie województwa

 • IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów - IV miejsce

 • V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – IV miejsce drużynowo

 • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – I miejsce drużynowo na etapie powiatu.

 • Gimnazjada Powiatowa w Koszykówce Dziewcząt – I miejsce drużynowo

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 • Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas          

 • Praca w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej „Potyczki”

 

Katarzyna Jurczak – kl. III B

 

Rok szkolny 2009/2010

 • Ogólnopolski Konkurs Multitest z Języka Angielskiego - XV miejsce (dyplom wyróżnienia)

 • Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „I Ty Bądź Czytelny” – wyróżnienie

 • Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych – XXVII miejsce

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Indywidualnych Biegach Przełajowych – V miejsce

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Koszykówce – III miejsce drużynowo

 • Indywidualne Biegi Przełajowe – II miejsce

 • Piłka Koszykowa – I miejsce drużynowo

 • Gimnazjada Wojewódzka w Koszykówce Dziewcząt – IX miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Koszykówce Klas I – III miejsce drużynowo

 • Koszykówka Dziewcząt Klas I – I miejsce drużynowo

 • Lekka Atletyka – 4x100 m – II miejsce

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 

Rok szkolny 2010/2011

 

 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego PANDA  2011 – dyplom laureata

 • IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – III miejsce drużynowo Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Koszykówce Dziewcząt – V miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt – I miejsce drużynowo

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 • Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas

 

Rok szkolny 2011/2012

 

 • Ogólnopolski Konkurs Multitest z Języka Angielskiego - X miejsce (dyplom laureata)

 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego  PANDA 2012 – XXI miejsce

 • Gimnazjada Powiatowa w Koszykówce Dziewcząt – I miejsce drużynowo

 • Praca w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej „Potyczki”

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 • Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas

 

Magdalena Konopka – III A

 

Rok szkolny 2009/2010

 • Siatkówka Dziewcząt Klas I – I miejsce drużynowo

 • Konkurs Matematyczny dla klas pierwszych gimnazjum – Liga Naukowa OMNIBUS – III miejsce

 

Rok szkolny 2010/2011

 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2011 – wyróżnienie

 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Matematyki PANDA 2011 - V miejsce – dyplom laureata

 • Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – X miejsce drużynowo w Polsce

 • Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – I miejsce drużynowo na etapie województwa

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Siatkówce Dziewcząt – VII miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt – I miejsce drużynowo

 • Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas

Rok szkolny 2011/2012

 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2012 – wyróżnienie

 • Wojewódzki Konkurs Matematyczny – tytuł laureata

 • Wojewódzki Konkurs Biologiczny – tytuł laureata

 • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – II miejsce drużynowo na etapie województwa .

 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” – III miejsce

 • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – I miejsce drużynowo na etapie powiatu.

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Siatkówce Dziewcząt – V miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt – I miejsce drużyno

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 • Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas

  

Michał Runo – kl. III E

 

Rok szkolny 2009/2010

 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2010

 • – wyróżnienie (nagroda III stopnia)

 • Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II – XX miejsce w województwie

 •  I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego – wyróżnienie w kategorii klas I

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Koszykówce Klas I – III miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Piłce Nożnej Klas I – I miejsce drużynowo

 • Koszykówka Chłopców Klas I – I miejsce drużynowo

 • Piłka Nożna Klas I – I miejsce drużynowo

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

Rok szkolny 2010/2011 

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Koszykówce –VII miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Futsalu Chłopców – II miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłopców – I miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Futsalu Chłopców – I miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych – I miejsce drużynowo

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

Rok szkolny 2011/2012

 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2012 – wyróżnienie

 • Ogólnopolski Konkurs Multitest z Języka Angielskiego – XVII miejsce (dyplom uczestnika)

 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego  PANDA 2012 – XXI miejsce

 • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – II miejsce drużynowo na etapie województwa

 • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – I miejsce drużynowo na etapie powiatu

 • Gimnazjada Powiatowa w Koszykówce Chłopców – I miejsce drużynowo

 • Gimnazjada Powiatowa w Piłce Nożnej Chłopców – II miejsce

 • Gimnazjada Powiatowa w Indywidualnej LA – pchnięcie kulą – II miejsce, rzut dyskiem -II miejsce

 • Finał Wojewódzki w Futsalu chłopców – IX miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Futsalu – III miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Futsalu – II miejsce drużynowo

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 

Aleksandra Śledziewska - kl. III A

 

Rok szkolny 2009/2010

 • Siatkówka Dziewcząt Klas I – I miejsce drużynowo

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

Rok szkolny 2010/2011

 • IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – III miejsce drużynowo

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 • Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas

Rok szkolny 2011/2012

 • Wojewódzki konkurs Języka Niemieckiego – tytuł laureata

 • IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów – I miejsce

 • V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – IV miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Siatkówce Dziewcząt – V miejsce drużynowo

 • Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt – I miejsce drużynowo

 • Praca w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej „Potyczki”

 • Udział w chórze szkolnym w uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Praca w Samorządzie Uczniowskim

 • Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas

Opracowała:

mgr Danuta Bieńczyk

mgr Marta Kossowska

DO GÓRY

Rok szkolny 2012 / 13

W roku szkolnym 2012/2013 Kapituła Złotej Statuetki Absolwenta nie przyznała statuetki żadnemu absolwentowi naszej szkoły.

 
DO GÓRY

Rok szkolny 2013 / 14

Marcin Jurczak kl. III B

 

Rok szkolny 2011/12

Ø  Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Panda”

Ø  Laureat I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Muzyce

Ø  Udział w wolontariacie - aktywna i systematyczna praca w szkolnym kole „Caritas”

Ø  Obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas uroczystości szkolnych

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2012/13

Ø  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Ø  Aktywna i systematyczna praca w Samorządzie Uczniowskim

Ø  XIX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Pingwin”

Ø  Udział w wolontariacie - aktywna i systematyczna praca w szkolnym kole „Caritas”

Ø  Obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas uroczystości szkolnych

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2013/14

Ø  Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus” – sesja jesienna – IV miejsce

Ø  Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Pingwin”

Ø  III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Panda”

Ø  XIV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „Multitest”

Ø  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Ø  Aktywna i systematyczna Praca w Samorządzie Uczniowskim

Ø  III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Panda”

Ø  Udział w wolontariacie - aktywna i systematyczna praca w szkolnym kole „Caritas”

Ø  Obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas uroczystości szkolnych

Maria Antonina Runo kl. III E

Rok szkolny 2011/12

Ø  XVIII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Multitest z Języka Angielskiego

Ø  I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce dziewcząt

Ø  I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w futsalu dziewcząt

Ø  II miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w Indywidualnej LA

Ø  III miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w sztafetowych biegach przełajowych

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2012/13

Ø  Wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych Tygodnika „Kontakty” i TWP  w Łomży

Ø  X miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej w lidze LA

Ø  II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce dziewcząt

Ø  I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnej LA – skok wzwyż

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2013/14

Ø  Tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego

Ø  Udział w wolontariacie

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Aleksandra Tarnacka kl. III C

 

Rok szkolny 2011/12

Ø  Udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR

Ø  Udział w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Matematycznej PLUS – MINUS

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2012/13

Ø  Wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych Tygodnika „Kontakty” i TWP w Łomży

Ø  X miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w  Indywidualnej LA

Ø  I miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w szachach

Ø  I miejsce w rzucie dyskiem w Mistrzostwach Powiatowych Indywidualnej LA

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2013/14

Ø  II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – etap wojewódzki

Ø  III miejsce w rzucie dyskiem w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Indywidualnej LA

Ø  I miejsce drużynowo w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w koszykówce

Ø  Laureatka Diecezjalnego Konkursu „Wiara mnie uskrzydla” – kategoria literacka -wyróżnienie

Ø  Wyróżnienie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – etap powiatowy

Ø  Wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Frohe Ostern – Osterkarten (Kartki Wielkanocne)

Ø  Udział w wolontariacie

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  XXXII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II

Opracowała:

mgr Danuta Bieńczyk

mgr Marta Kossowska

DO GÓRY

Rok szkolny 2014 / 15

Katarzyna Bargielska kl. III A

 

Rok szkolny 2012/13

Ø  Wyróżnienie za najwyższe wyniki w nauce (średnia 4,73 w I półroczu)

Ø  II miejsce w Gimnazjadzie Grupy Zachodniej w lidze LA

Ø  III miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w indywidualnych biegach przełajowych

Ø  III miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w piłce ręcznej

Ø  II miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce

Ø  I miejsce w szkolnym konkursie wiedzy „Pamiętamy o Katyniu”

 

Rok szkolny 2013/14

Ø  I miejsce – Gimnazjada Powiatowa w indywidualnych biegach przełajowych

Ø  Wyróżniona za wysokie wyniki w nauce

Ø  Rekordzistka szkoły w biegu na 100 m (czas 13,97 sek.)

Ø  VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Indywidualnej LA (skok w dal)

Ø  III miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w sztafetowych biegach przełajowych

Ø  II miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w Indywidualnej LA (skok w dal)

Ø  II miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w sztafetowych biegach przełajowych

Ø  I miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w Indywidualnej LA (100m)

Ø  I miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w Indywidualnej LA (skok w dal)

Ø  II miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w Indywidualnej LA (4x100m)

Ø  Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Frohe Ostern – Osterkarten”

 

Rok szkolny 2014/15

Ø  III miejsce w konkursie „Sum – taaka ryba!” (szkoły położone w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego)

Ø  III miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Powiatu w siatkówce dziewcząt

Ø  I miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w lidze LA

Ø  I miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej LA (100m)

Ø  II miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej LA (4x100m)

Ø  I miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej LA (skok w dal)

Ø  I miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w strzelectwie

Ø  VII miejsce w Gimnazjadzie Województwa podlaskiego w strzelectwie

Ø  VI miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Lidze LA

Ø  I miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w LA (skok w dal)

 

Justyna Gardocka kl. III C

Rok szkolny 2012/13

Ø  XV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Panda 2013”

Ø  XV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Pingwin”

Ø  XIV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Sezam 2012”

Ø  Wyróżnienie z najwyższe wyniki w nauce (średnia 5,07 w I półroczu)

Ø  II miejsce (drużynowo) w Podlaskich Zawodach Strzeleckich Szkolnych Kół LOK

 

Rok szkolny 2013/14

Ø  VIII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”

Ø  Wyróżnienie Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki „Pingwin”

Ø  Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce

 

Rok szkolny 2014/15

Ø  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – etap parkowy

Ø  II miejsce w Ogólnopolskim konkursie wiedzy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – finał wojewódzki

Ø  Wyróżnienie w konkursie wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody”

Ø  I miejsce w Turnieju Strzeleckim szkół gimnaz. woj. podlaskiego (pistolet sportowy)

Ø  XXIV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej „Biblia i przypowieści biblijne”

Ø  I miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w strzelectwie

Ø VII miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w strzelectwie

Daria Łada kl. III B

Rok szkolny 2012/13

Ø  Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO PLANETA

Ø I miejsce szkolnym konkursie czytelniczym „Książka, którą chciałabym polecić”

Ø Wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym „Alkoholu nie spożywam – z pasają świat zdobywam”

Ø Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Frohe Ostern – Osterkarten”

Ø Wyróżnienie za najwyższe wyniki w nauce (średnia 5,07 w I półroczu)

Ø Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2013/14

Ø  I miejsce w szkolnym „Konkursie na Exlibris Biblioteki Publicznego Gimnazjum
im. Ofiar Katynia w Piątnicy”

Ø  II miejsce w szkolnym konkursie poetyckim „Jan Paweł II – Papież dialogu”

Ø  Wyróżnienie w etapie szkolnym Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym

Ø  II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla Gimnazjalistów „Frohe Ostern”

Ø  Wyróżnienie w szkolnym konkursie recytatorskim „Poezji katyńskiej”

Ø  Wyróżnienie w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym

Ø  Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w Szkolnym Kole Caritas

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce

Ø  Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

 

Rok szkolny 2014/15

Ø  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w Szkolnym Kole Caritas

Ø  Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Szopek i Stroików Bożonarodzeniowych

Ø  I miejsce w szkolnym Walentynkowym Konkursie Czytelniczym

Ø  Wyróżnienie w Konkursie Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym

Ø  II miejsce w konkursie wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody”

Ø  I miejsce w konkursie „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz – kat. literacka, ranga: szkolny

Martyna Wierzbowska kl. III B

 

Rok szkolny 2012/13

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

Ø Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w Szkolnym Kole Caritas

Ø Wyróżnienie z najwyższe wyniki w nauce (średnia 5,07 w I półroczu)

Ø Udział w promocji gimnazjum w szkołach podstawowych w Łomży

Ø Aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim

 

Rok szkolny 2013/14

Ø  I miejsce w szkolnym konkursie „Katyń w naszych myślach”

Ø  Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

Ø  Aktywny udział w przygotowywaniu imprez szkolnych

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w Szkolnym Kole Caritas

 

Rok szkolny 2014/15

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

Ø  Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w Szkolnym Kole Caritas

Ø  Aktywna współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Piątnica w ramach udziału w konkursie „Nawzajem”

Ø  Zakwalifikowanie do stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Opracowała:

mgr Danuta Bieńczyk

DO GÓRY

Rok szkolny 2015 / 16

Adrian Łada kl. III D

Rok szkolny 2013/14

Ø  Wyróżniony za wysokie wyniki w nauce

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2014/15

Ø  II miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2015/16

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  Prowadzenie wielu ważnych uroczystości szkolnych

Ø  I miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w piłce ręcznej

Ø  II miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w indywidualnej LA (bieg przez płotki)

Ø  I miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w koszykówce

Ø  I miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej

Ø  III miejsce w finale Grupy Zachodniej w piłce ręcznej

Ø Wyróżnienie w etapie szkolnym Gminnego Konkursu Profilaktycznego Przeciwdziałaniu Uzależnieniom od Narkotyków i Dopalaczy „Więcej Wiem – Mówię Nie”

 

Opracowała:

mgr Danuta Bieńczyk

DO GÓRY

Rok szkolny 2016 / 17

Emilia Ramatowska kl. III C

Rok szkolny 2014/15

Ø  IV miejsce (drużynowo) w Diecezjalnym konkursie „Dzieci Fatimy – Powiernikami Królowej Różańca”

Ø  III miejsce w szkolnym „Walentynkowym Konkursie Czytelniczym”

Ø  III miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Powiatu w siatkówce

Ø  I miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w lidze LA

Ø  III miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w indywidualnej LA (300m)

Ø  II miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w indywidualnej LA (4x100m)

Ø  V miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w koszykówce

Ø  VI miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Województwa podlaskiego w Lidze LA

Ø  XIV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej „Biblia i przypowieści biblijne”

 

Rok szkolny 2015/16

Ø  I-II miejsce w szkolnym konkursie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza

Ø  Współautor filmiku konkursowego „Książki naszych marzeń”

Ø  I miejsce (drużynowo) w Międzyszkolnym Quizie Zawodoznawczym

Ø  III miejsce w Gminnym Konkursie Profilaktycznym Przeciwdziałaniu Uzależnieniom od Narkotyków i Dopalaczy „Więcej Wiem – Mówię Nie”

Ø  I miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II (X 2015)

Ø  III miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II (IV 2016)

Ø  Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce (średnia 5,07)

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  I miejsce w szkolnym konkursie „Nasi Święci Patronowie” w kategorii prezentacja multimedialna

Ø  V-ce Miss Szkoły 2016

Ø  Awans do zawodów makroregionalnych (drużynowo) Coca-Cola Cup 2016

Ø  II miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej

Ø  I miejsce (drużynowo) w Powiatowych zawodach w siatkówce

Ø  II miejsce (drużynowo) w Półfinale Grupy Zachodniej w koszykówce

Ø  I miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w  siatkówce

Ø  II miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w piłce ręcznej

Ø  II miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w indywidualnej LA (sztafeta)

Ø  I miejsce (drużynowo) w Gimnazjadzie Powiatowej w koszykówce

Ø  I miejsce (drużynowo) w Finale Wojewódzkim Turnieju Coca-Cola Cup

Ø  XXVI  miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Matematyki Olimpus

Ø  XXVI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie MEDITEST

Ø I miejsce w Konkursie wiedzy „Św. Rita – Róża w Ogrodzie Jezusa”

 

Rok szkolny 2016/17

Ø  I miejsce (drużynowo) w etapie parkowym Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Ø  Wyróżnienie w etapie szkolnym Konkursu wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody”

Ø  Aktywny udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, m.in. Otrzęsiny

Ø  Wyróżniona za wysokie wyniki w nauce (średnia 5,44)

Ø  Redaktor szkolnej gazetki „Potyczki”

Ø  Aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim

Ø  III miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych

Ø  Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w szkolnym kole „Caritas”

Ø  I miejsce (drużynowo) w X finale diecezjalnego konkursu  „Św. Antoni z Padwy – płomienne serce, promienne życie”

Ø  III miejsce (drużynowo) w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Ø  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii

Ø  XXVII miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska EKOTEST

Arkadiusz Wiski kl. III A

Rok szkolny 2014/15

Ø  IV miejsce (drużynowo) w Diecezjalnym konkursie „Dzieci Fatimy – Powiernikami Królowej Różańca”

Ø  II miejsce (drużynowo) w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w strzelectwie

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  Wyróżnienie w szkolnym konkursie recytatorskim „Golgota Wschodu” w poezji

Ø  Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w szkolnym kole „Caritas”

Ø  XVII miejsce w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z matematyki PANDA

Ø  XXIII miejsce w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z fizyki PANDA

Ø  Redaktor szkolnej gazetki „Potyczki”

Ø  Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

 

Rok szkolny 2015/16

Ø  I miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II (IV 2016)

Ø  Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce (średnia 5,21)

Ø  XXXIII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Fizyki Olimpus

Ø  XXIV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Matematyki Olimpus

Ø  XXXI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie MEDITEST

Ø  II miejsce w Konkursie Wiedzy „Św. Rita – Róża w Ogrodzie Jezusa”

Ø  Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w Szkolnym Kole „Caritas”

Ø  Systematyczna praca w Samorządzie Uczniowskim

Ø  Redaktor szkolnej gazetki „Potyczki”

Ø  Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

Ø  Współautor filmiku konkursowego „Książki naszych marzeń”

Ø  Aktywny udział w programach artystycznych podczas uroczystości szkolnych

Ø  Promuje szkołę, prowadząc konto szkolne na portalu Facebook.

 

Rok szkolny 2016/17

Ø  Uczeń zaangażowany w organizację imprez: „Dzień Głośnego Czytania” w szkole, Narodowe Czytanie, Andrzejki

Ø  Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki Olimpus

Ø  Redaktor szkolnej gazetki „Potyczki”

Ø  Pomoc w przeprowadzeniu akcji pomocy dla Krystiana

Ø  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Ø  Wyróżniony za wysokie wyniki w nauce (średnia 5,47)

Ø  Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

Ø  Udział w wolontariacie – aktywna i systematyczna praca w Szkolnym Kole „Caritas”

Ø  XXV miejsce – laureat w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS

Ø  I miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w strzelectwie sportowym

Ø  Pomoc w organizacji dużych imprez szkolnych, m.in. Narodowego Czytania, Czytam, bo lubię, Dzień Samorządności, Dzień Głośnego Czytania, Otrzęsiny, Ogólnopolski Turniej Tańca, Dzień Dziecka, itd.

Ø  I miejsce (drużynowo) w X finale diecezjalnego konkursu „Św. Antoni z Padwy – płomienne serce, promienne życie”

Ø  III miejsce (drużynowo) w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Ø  Praca w radiowęźle szkolnym

Ø  Promuje szkołę, prowadząc konto szkolne na portalu Facebook.

Opracowała:

mgr Danuta Bieńczyk

DO GÓRY