Zobacz nasz profil na Facebooku

Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych gimnazjów
na rok szkolny 2016/2017

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.03 – 20.04.2016 r. do godz. 15:00

27.07 – 29.07.2016 r. do godz. 15:00

24.03 – 8.04.2016 r.
do godz. 15:00

(do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, publicznego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałem sportowym, publicznego gimnazjum dwujęzycznego oraz publicznego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałem dwujęzycznym lub oddziałem międzynarodowym)

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w publicznym gimnazjum sportowym, publicznym gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym), o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy.

11.04 – 14.04. 2016 r.

1.08.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy.

15.04.2016 r. o godz. 15:00

2.08.2016 r. o godz. 15:00

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

24.06 – 28.06.2016 r. do godz. 15:00

X

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

29.06 – 30.06.2016 r.

4.08.2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.07.2016 r. o godz. 15:00

08.08.2016 r. o godz. 15:00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

do 7.07.2016 r.
do godz. 15:00

09.08 – 10.08.2016 r. do godz. 15:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.07.2016 r. o godz. 15:00

12.08.2016 r. o godz. 15:00

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klasy sportowej

Publicznego Gimnazjum w Piątnicy na rok szkolny 2016/2017

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1

Złożenie Wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.03.2016 r

08.04.2016 r

27.07.2016 r. 29.07.2016 r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

11.04.2016 r.

14.04.2016 r.

01.08.2016 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

15.04.2016 r.

o godz.15.00

02.08.2016 r.

o godz.15.00

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

24.06.2016 r.

28.06.2016 r.

do godz. 15.00

 

TERMIN SPOTKANIA I PRZEPROWADZENIA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

L.P.

PROFIL KLASY

TRENER

DATA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

MIEJSCE TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

1

PIŁKA NOŻNA – DZIEWCZĄT

TARNACKI MACIEJ

 /604 916 604 /

12.04.2016 r

(wtorek godz. 16.30)

GMINNA HALA SPORTOWA W PIĄTNICY

2

PIŁKA NOŻNA - CHŁOPCÓW

KOSSAKOWSKI DARIUSZ

/692 466 973/

13.04.2016 r

(środa godz. 16.30)

 

O szkole..

- Spacer po szkole...

- Prezentacja PG w Piątnicy

 

Dokumenty do pobrania:

- regulamin rekrutacji do gimnazjum PDF DOC

- regulamin klasy sportowej PDF DOC

- wniosek o przyjęcie do gimnazjum PDF XLS

- kryteria przyjęcia ucznia PDF DOC

- Oświadczenie rodzica - klasa sportowa PDF DOC

- Zestaw testów sprawności fizycznej dla klas o profilu piłkarskim PZPN PDF