Zobacz nasz profil na Facebooku

Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

SZTANDAR PG w Piątnicy i FLAGA PAŃSTWOWA

  1. Sztandar szkoły.

  2. Flaga państwowa.


SZTANDAR

Publiczne Gimnazjum w Piątnicy otrzymało sztandar z okazji nadania imienia szkole. Został on poświęcony 17 listopada 2001 r. podczas uroczystości nadania imienia szkole.

Zaprojektowała go pani mgr Marzena Rybicka - Szymańska (nauczycielka plastyki, wykonawca pomnika „Ofiar Katynia”). Wykonanie sztandaru powierzono firmie pani Doroty Stróżewskiej z Suchego Lasu koło Poznania, która zajmuje się haftem artystycznym.

 

Fot.: Obie strony sztandaru Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy.

 

W poczcie sztandarowym szkoły  od momentu poświęcenia sztandaru uczestniczyli następujący uczniowie:

 

Rok szk. 2001 / 2002

Karolina Baranowska, Michał Broniszewski i Jakub Żochowski, Monika Cwalina.

Rok szk. 2002 / 2003

Joanna Gołębiewska, Marcin Rybiński, Piotr Żochowski, Katarzyna Malinowska.

Rok szk. 2003 / 2004

Katarzyna Malinowska, Tomasz Cwaliński, Magdalena Biedrzycka

Anna Niecikowska, Tomasz Rybicki, Justyna Gołaszewska

 

Rok szk. 2004 / 2005

Ewa Gadzińska, Łukasz Darmetko, Justyna Gołaszewska

 

Oprac.: Mariusz Sakowski – kl. III A

 

Rok szk. 2005 / 06

Paulina Dąbrowska, Olga Kopczewska, Piotr Maszczyk, Aneta Rejmer, Anna Rogowska, Tomasz Rybicki.

Rok szk. 2006 / 07

Paulina Dąbrowska, Piotr Maszczyk, Aneta Rejmer.

 

Aktualizacja:

Dąbrowska Paulina – kl. I D,  

Sokołowska Milena - kl. I D;

mgr Grzegorz Przyjemski.

 

Rok szk. 2007 / 2008

 

Dawid Trzonkowski III A,  Sylwia Rybicka III A, Milena Piątek III A

 

Rok szk. 2008 / 2009

 

Marek Siudakiewicz I A, Karolina Trzonkowska I A, Patrycja Zwierzyńska I A

 

Fot. (od lewej) K. Trzonkowska, M. Siudakiewicz podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych

 

Rok szk. 2009 / 2010

 

Marek Siudakiewicz II A, Karolina Trzonkowska II A, Patrycja Zwierzyńska II A

 

Rok szk. 2010 / 2011

 

Marek Siudakiewicz III A, Karolina Trzonkowska III A, Patrycja Zwierzyńska III A

 

Rok szk. 2011 / 2012

 

Natalia Detkiewicz - II A, Mroczkowski Marcin - II A, Wysocka Kinga - II A

Rafał Baranowski – II B, Wiktoria Magdziak – II B, Urszula Zawadzka – II B

 

 

Fot.: Poczet sztandarowy szkoły podczas Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku; (od lewej):, K. Wysocka, R. Baranowski, N. Detkiewicz

 

Fot.: Poczty flagowy i sztandarowy podczas uroczystości 10. rocznicy nadania szkole imienia Ofiar Katynia

 

Rok szk. 2012 / 2013

 

Kinga Wysocka – III A, Natalia Detkiewicz – III A, Daniel Mocarski – II A, Marcin Dębowski, Urszula Zawadzka – III B, Wiktoria Magdziak – III B, Rafał Baranowski – III B

 

 

Fot. Poczet sztandarowy szkoły (od lewej): U. Zawadzka, M. Dębowski, W. Magdziak podczas Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku

 

Fot.: Poczty flagowy i sztandarowy podczas ślubowania klas pierwszych

 

Rok szkolny 2013 / 2014

 

Wiktoria Mieczkowska – kl. II B, Martyna Wierzbowska – kl. II B,  Mateusz Jackowski  - kl. II B, Daria Łada – kl. II B, Aleksandra Rybicka – Kl. II B, Piotr Mrozek – kl. II B.

 

 

Fot.: Sztandar PG podczas ślubowania klas pierwszych

Fot.: Poczty flagowy i sztandarowy podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2013/14 (od lewej): O. Rybicka, W. Mieczkowska, M. Jackowski, Mrozek, D. Łada, M. Wierzbowska

Aktualizacja:

mgr Grzegorz Przyjemski

DO GÓRY

Flaga państwowa

Flaga państwowa została wykonana w pracowni haftu artystycznego pani Doroty Stróżewskiej w Suchym Lesie koło Poznania.

 

18 czerwca 2002 roku w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2002 / 2003 odbyło się poświęcenie nowej flagi państwowej, którego dokonał proboszcz parafii Piątnica Ksiądz Prałat Maciej Grajewski.

Fot.: Poczet flagowy PG

 

Oprac.:  mgr Ewa Kondrat

Podobnie jak sztandar flaga przechowywana jest w gablocie w auli szkolnej wraz z towarzyszącymi jej akcesoriami: szarfami w barwach narodowych, rękawiczkami, drzewcem, pokrowcem.

Reprezentowanie szkoły w poczcie flagowym i sztandarowym jest dla uczniów dużym wyróżnieniem. Najczęściej funkcję tę pełnią dobrzy uczniowie o nienagannej opinii, aktywni uczestnicy życia szkolnego.

Opiekunem młodzieży jest natomiast p. mgr Grzegorz Przyjemski, który szkoli uczestników pocztów, opiekuje się młodzieżą podczas wyjazdów poza teren szkoły (Białystok, Kalisz, Łomża, Piątnica) jak również czuwa nad właściwym przechowywaniem sztandaru i flagi.

Do chwili obecnej w poczcie flagowym uczestniczyli następujący uczniowie: 

Rok szk. 2001 / 2002

 

Karolina Baranowska, Michał Broniszewski i Jakub Żochowski, Monika Cwalina.

 

Rok szkolny 2002 / 2003

Dominika Zacharzewska, Piotr Łada, Magda Biedrzycka

 

Rok szkolny 2003 / 2004

Dominika Zacharzewska, Piotr Łada, Justyna Gołaszewska

 

Rok szkolny 2004 / 2005

Dominika Zacharzewska, Piotr Łada, Justyna Gołaszewska
Ewelina Jackowska, Krystian Rybicki, 

Oprac.: Magdalena Figurska

Rok szkolny 2005 / 06

Emilia Baranowska, Monika Matysiewicz, Błażej Musielak

Rok szkolny 2006 / 07

Milena Piątek, Sylwia Rybicka, Dawid Trzonkowski

Aktualizacja:

Figurska Joanna - kl. III B;

Dąbrowska Paulina, Sokołowska Milena - kl. I D;
mgr Grzegorz Przyjemski

Rok szkolny 2007 / 08

Łukasz Rejmer II D, Izabela Sokołowska II A, Magdalena Resko II A 

Rok szkolny 2008/09 

Łukasz Rejmer III D, Małgorzata Anna Pielaszkiewicz I A, Paulina Chojnowska I A

Fot.: Poczty: flagowy i sztandarowy PG Piątnica podczas uroczystości
odsłonięcia kamienia pamiątkowego przy „Dębie Pamięci”

Rok szkolny 2009/10

I semestr 

Kopańczyk Dariusz kl. III A, Mroczkowski Maciej – kl. II A,
Małgorzata Anna Pielaszkiewicz I A, Paulina Chojnowska I A

II semestr

Kopańczyk Dariusz kl. III A, Wojewoda Klaudia – I B, Kopańczyk Paulina – I B 

Rok szkolny 2010/11

Marcin Mroczkowski – II B, Paulina Kopańczyk – II B, Klaudia Wojewoda – II B

Rok szkolny 2011/12

Rafał Baranowski – II B, Wiktoria Magdziak – II B, Urszula Zawadzka – II B
Natalia Detkiewicz - II A, Mroczkowski Marcin - II A, Wysocka Kinga - II A

 

 

Fot.: Poczet flagowy szkoły podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2011/12; (od lewej): N. Detkiewicz, M. Mroczkowski, K. Wysocka

 

 

Fot.: P. Grzegorz Przyjemski – opiekun pocztów – z młodzieżą

Rok szkolny 2012/13

Kinga Wysocka – III A, Natalia Detkiewicz – III A, Daniel Mocarski – II A,
Marcin Dębowski, Urszula Zawadzka – III B, Wiktoria Magdziak – III B, Rafał Baranowski – III B 

 

Fot.: Poczty flagowy i sztandarowy podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

 

Fot.: Poczty sztandarowy i flagowy podczas ślubowania klas pierwszych

Rok szkolny 2013/14

Daria Łada – kl. II B, Aleksandra Rybicka – Kl. II B, Piotr Mrozek – kl. II B, Wiktoria Mieczkowska – kl. II B, Martyna Wierzbowska – kl. II B,  Mateusz Jackowski  - kl. II B. 

 Fot.: Poczet flagowy podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2013/14

Fot.: Poczty flagowy i sztandarowy podczas ślubowania klas pierwszych

 

 

Aktualizacja:

mgr Grzegorz Przyjemski

DO GÓRY