Zobacz nasz profil na Facebooku

Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

PG w Piątnicy

 


 

Rok szkolny 2016/ 17

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 26.10.2016 r. w Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy odbyły się długo wyczekiwane wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą. Uczniowie naszej szkoły stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem, gdyż na liście znalazło się 13 kandydatów: Bogusz Patrycja kl. I C, Chaberek Angelika kl. II A, Dąbrowska Martyna kl. I B, Grela Angelika kl. II D, Kośnik Marcin kl. II B, Marchewka Dawid kl. I E, Matejkowska Wiktoria kl. I D, Ramatowska Emilia kl. III C, Rutkowska Natalia kl. II C, Rybicki Szymon kl. III B, Struciński Kamil kl. III D, Truskolaska Joanna kl. I A, Wiski Arkadiusz kl. III A.

Fot.: Plakaty wyborcze

Kampania wyborcza była niezwykle emocjonująca. Każdy z kandydatów wykonał plakaty wyborcze, które zostały wyeksponowane na terenie gimnazjum. Ponadto na tablicy Samorządu Uczniowskiego zostały wywieszone fiszki prezentujące poszczególnych kandydatów, zaś na szkolnym facebooku opublikowano krótkie opisy i fotografie każdego kandydata.

Fot.: Klasa I E w oczekiwaniu na odbiór kart do głosowania

Fot.: Ostatnie konsultacje uczniów klasy II A

Fot.: Niektórzy chcieli zrobić sobie zdjęcie z członkami Komisji Wyborczej.

Fot.: Klasa II B odbiera karty do głosowania.

Fot.: Podczas wyborów nie zabrakło wyborcom dobrych humorów.

Fot.: Uczniowie klasy III A wykorzystali moment głosowania na zrobienie wspólnego zdjęcia z p. Ewą Sobczyńską.

W głosowaniu wzięło udział 13 klas – 292 uczniów, co stanowi 90,68% uprawnionych do głosowania oraz 18 nauczycieli, co stanowi 45% uprawnionych do głosowania. Łączna frekwencja wyniosła 85,63%. 30 uczniów oraz 22 nauczycieli nie przystąpiło do głosowania, co daje 14,36%. Głosów nieważnych oddano 20, co stanowi 6,45%.

Fot.: W głosowaniu wziął udział pan dyrektor Artur Wierzbowski oraz nauczyciele (na zdjęciu p. Marta Ogonowska-Stolarczyk i p. Anna Tarnacka).

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Kossowska Marta – przewodnicząca komisji
 2. Zabielska Ilona Anna – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Pieńkowska Aleksandra kl. III A – członek komisji
 4. Dudzińska Martyna kl. II B – członek komisji
 5. Mieczkowska Anastazja kl. I E – członek komisji
 6. Tomczyk Zuzanna kl. III B – członek komisji
 7. Włodkowska Oliwia kl. III B – członek komisji

Ogłoszenie wyników wyborów do Samorządu Uczniowskiego miało miejsce w dniu 27 października 2016 r. Pan dyrektor Artur Wierzbowski zwołał ogólne zebranie wszystkich uczniów gimnazjum w auli szkolnej. Następnie pani Marta Kossowska jako przewodnicząca Komisji Wyborczej zapoznała zgromadzonych w protokołem z posiedzenia Komisji i ogłosiła wyniki wyborów.

Fot.: Członkowie Komisji Wyborczej

Fot.: Liczenie głosów

Fot.: Pani Marta Kossowska odczytuje wyniki głosowania.

Fot.: A oto i ON – nasz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Najwięcej głosów uzyskał Wiski Arkadiusz (51,7 %). Zgodnie z ordynacją wyborczą kandydat otrzymał ponad połowę głosów osób uprawnionych do głosowania i został przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

Oprac.: mgr Ilona Anna Zabielska

mgr Marta Kossowska


 

Rok szkolny 2015/ 16

X Sejmik Samorządów Uczniowskich

Dnia 3 czerwca 2016 r. po raz dziesiąty młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła w Sejmiku Samorządów Uczniowskich. Uroczystość odbyła się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży. Tematem przewodnim jubileuszowego X Sejmiku Samorządów Uczniowskich była „Rola samorządności szkolnej”. Całe przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: Podlaski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Łomża.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich łomżyńskich gimnazjów i szkół podstawowych wraz z opiekunami.

Fot.: Karolina Męczkowska odbiera podziękowanie za udział w sejmiku.

Fot.: P. Marta Kossowska dzieli się doświadczeniem z pracy w SU.

Celem imprezy podsumowującej 10 lat Sejmików SU była:

 1. Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie samorządności uczniowskiej.
 2. Wypracowanie stanowiska młodzieży wobec respektowania ich praw.
 3. Integracja młodzieży z różnych szkół.
 4. Promocja szkół w środowisku lokalnym.

Atrakcją sejmiku były występy artystyczne młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich oraz zespołu tanecznego dziewcząt, w tym naszych uczennic: Nikoli Waszczyszyn z kl. III B i Wiktorii Kosmowskiej z kl. II B.

Podczas przerwy młodzież z opiekunami skorzystała ze słodkiego poczęstunku oraz prowadziła rozmowy z innymi uczestnikami sejmiku.

Z naszego gimnazjum w sejmiku SU udział wzięli następujący uczniowie klasy III D: Aleksandra Stepnowska, Adrian Obrycki i Karolina Męczkowska pod opieką p. Marty Kossowskiej.

Fot.: Występ artystyczny młodzieży PG nr 1

Fot.: Występ taneczny grupy dziewcząt

Oprac.: mgr Marta Kossowska

Maraton pisania listów - 11.12.2015

Nasi uczniowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji „Maraton pisania listów 2015”. Celem akcji jest pisanie listów w obronie osób niesłusznie odsiadujących  wyroki w więzieniach na całym świecie.

Organizatorem akcji, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, jest Zespół Szkól Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

Fot.: Uczestnicy akcji – uczniowie kl. I A

Fot.: Organizatorzy akcji – uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży

Fot.: Nasi gimnazjaliści podczas pisania listów

Oprac.: Marta Kossowska


 

Rok szkolny 2014/ 15

IX Sejmik Samorządu Uczniowskiego

„Jeden obraz jest wart tysiące słów – głosi stare powiedzenie.

Obecnie prezentacja stała się już prawdziwą sztuką, która rządzi się

własnymi prawami.

Wystąpienie publiczne np.: apel, czy też wystawienie spektaklu nie jest

kwestią talentu, ale normalną umiejętnością, tak jak jazda na rowerze,

czy obsługa programów komputerowych. Po prostu należy poznać

pewne zasady i się ich nauczyć. Trema i lęk, to najczęstsze bodźce,

które zniechęcają i odrzucają nas od wystąpień publicznych.

My chcemy przekonać wszystkich, że prezentacja nie musi być nudna,

lecz także i przyjemna. Zobaczcie sami i się przekonajcie…” - tak rozpoczęliśmy swoją prezentację multimedialną Sztuka prezentacji „Młodzi dla młodych”.

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży już po raz dziewiąty wyszedł z inicjatywą i zorganizował Sejmik Samorządów Uczniowskich dla przedstawicieli młodzieży z gimnazjów. Temat „Miejsca młodych w przestrzeni publicznej”.

Tematem przewodnim IX Sejmiku Samorządu Uczniowskiego była „Sztuka publicznej prezentacji”.

Warsztaty prowadzone przez p. dr  Jolantę Boryszewską – konsultanta ODN w Łomży sprawiły, iż wiodący temat spotkania wydał się bardziej zrozumiały i ciekawy.

Fot. z lewej: K. Kubajewska, G. Zaręba, E. Karwowska podczas prezentacji

 

Fot. z prawej: E. Karwowska prezentuje przygotowany materiał uczestnikom sejmiku.

 Podczas grillowania młodzież miała okazję wymienić swoje poglądy na temat publicznej prezentacji

Spotkanie dało nam nie tylko ogromny zastrzyk wiedzy na temat „sztuk prezentacji”, ale również młodzież oraz opiekunowie grup  spędzili ze sobą wspólny czas, bawiąc się  i ucząc.

 Oprac.: mgr Marta Kossowska

Dni Gimnazjalistów Młodzi dla Młodych - Hodyszewo – Nowe Piekuty

21–22 maja 2015 r.

Młodzież PG w Piątnicy po raz pierwszy uczestniczyła w XII Dniach Gimnazjalistów, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Młodzi dla Młodych”.

Program XII Dni Gimnazjalistów przedstawiał się następująco:

1. dzień – 21 maja 2015 (czwartek)

Pierwszego dnia pobytu największe wrażenie zrobiła na nas „Bajka o planecie Tetrze”, na jej podstawie należało wykonać zadania podane w instrukcji:

 1. Zapoznanie się z treścią „Bajki o Planecie Tetrze”.
 2. Przeanalizowanie charakterystycznych cech „mieszkańców kontynentu”.
 3. Wykonanie makiety -kontynentu.
 4. Przygotowanie symbolu „mieszkańców kontynentu”.
 5. Hymn.
 6. Godło.
 7. Kalendarz obchodzonych świąt.
 8. Strój ludowy.

2. dzień – 22 maja 2015 (piątek)

Drugi dzień XII Dni Gimnazjalistów zaplanowany został jako kontynuacja tego, co młodzież wypracowała pierwszego dnia.

Wykonano następujące zadania:

 1. Przeczytanie „Bajki o planecie Tetrze” (część I i II).
 2. Przygotowanie 10 minutowej prezentacji artystycznej (w dowolnej formie) pt. „Budowanie mostów”, w tym wymyślenie „CZEGOŚ” (np. zabawy, pląsu, konkursu, happeningu), żeby zaangażować do wspólnej zabawy wszystkich zgromadzonych.
 3. Napisanie listu do Papieża Franciszka.

W związku z tym, iż XII Dni Gimnazjalistów odbyły się pod hasłem „Młodzi dla Młodych” organizatorzy postanowili zaakcentować fakt zbliżających się Światowych Dni Młodzieży i wysłać w imieniu wszystkich uczestników Dni Gimnazjalistów list do Papieża Franciszka.

Wyjazd należy zaliczyć do bardzo udanych. Jestem przekonana, iż impreza wpisze się na stałe do działań Samorządu Uczniowskiego w naszym gimnazjum. Tym bardziej, iż takie wyjazdy to wspólna integracja młodzieży oraz wymiana poglądów, zainteresowań czy też nawiązanie nowych znajomości.

Oprac.: mgr Marta Kossowska

- opiekun SU

„Nie bądź obojętny – przyłącz się i TY” Szlachetna Paczka

W grudniu 2014 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z wychowankami świetlicy szkolnej przeprowadzili w naszym gimnazjum akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”. W ramach przedsięwzięcia młodzież zbierała artykuły spożywcze o długim terminie przydatności np. cukier, mąka, kasza, ryż, olej, napoje, słodycze itp., które zostały przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z naszej społeczności szkolnej.

Akcja spotkała się z dużym odzewem wśród młodzieży. Wielu naszych uczniów włączyło się do wspomnianego przedsięwzięcia. Trzeba pamiętać, że każde takie realne działanie czyni, iż nasze życie staje się bogatsze w kontekście własnej zmiany i wpływu na zmianę drugiego człowieka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam zorganizować podobną akcję.

Oprac.: mgr Ilona Anna Zabielska

mgr Marta Kossowska

Zdjęcie: Internet


Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2014/2015 – I tura

W dniu 29.10.2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy odbyły się długo wyczekiwane wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie naszej szkoły stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem, gdyż na liście znalazło się 24 kandydatów: Katarzyna Bargielska III A, Bartłomiej Bojar I D, Klaudia Dąbkowska II A, Anna Dąbrowska II C, Paulina Dąbrowska III A, Dominik Dąbrowski II B, Bartłomiej Domalewski I A, Mateusz Hermanowski II C, Ewelina Karwowska III C, Karolina Kasperowicz II E, Martyna Kozłowska I A, Adrian Łada II D, Karolina Męczkowska II D, Patryk Piechowski II E, Emilia Ramotowska I C, Szymon Rybicki I B, Natalia Sakowska III D, Kamil Struciński I D, Michał Tarnowski III E, Zuzanna Tomczyk I B, Martyna Wierzbowska III B, Natalia Wityńska III E, Martyna Wojewoda III D, Michał Wojewoda III B 

Fot.: Głosowanie – klasa II D

Fot.: Uczniowie klasy III B podczas głosowania

Społeczność uczniowska, po wcześniejszym zapoznaniu się z programami wyborczymi poszczególnych kandydatów, przystąpiła do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 14 klas – 294 uczniów, co stanowi 90,46 % uprawnionych do głosowania. 31 osób nie przystąpiło do głosowania, co stanowi 9,54 %. Głosów nieważnych oddano 17, co stanowi 5,79 %.

Fot.: Izabela Karwowska z kl. III C w oczekiwaniu na wydanie karty wyborczej

Fot.: Ostatnie konsultacje klasy III E przed głosowaniem

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

 1. p. Kossowska Marta – przewodnicząca komisji
 2. p. Zabielska Ilona Anna – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Mocarska Karolina kl. III C – członek komisji
 4. Kubajewska Klaudia kl. III C – członek komisji.

Najwięcej głosów uzyskali: Bartłomiej Domalewski – 17,33% oraz Bartłomiej Bojar – 11,55%. W związku z ordynacją wyborczą żaden z kandydatów nie uzyskał 50% głosów, dlatego w dniu 5.11.2014 r. przeprowadzona została II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

Oprac.: mgr Ilona Anna Zabielska

mgr Marta Kossowska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2014/2015 – II TURA

Dnia 05.11.2014 r. w naszej szkole odbyła się II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższy procent głosów w poprzedniej turze: Bartłomiej Bojar z kl. I D i Bartłomiej Domalewski z kl. I A.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

 1. p. Kossowska Marta – przewodnicząca komisji
 2. p. Zabielska Ilona Anna – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Męczkowska Karolina kl. II D – członek komisji
 4. Karasińska Anna kl. II D – członek komisji
 5. Mrozek Piotr kl. III B – członek komisji
 6. Kośnik Katarzyna kl. III B – członek komisji

 

Fot.: Uczniowie z klasy I A przy urnie wyborczej

Fot.: Komisja wyborcza wydaje karty do głosowania uczniom kl. II D

 

W głosowaniu wzięło udział 14 klas – 290 uczniów, co stanowi 89,51% uprawnionych do głosowania. 34 osoby (10,49%) nie przystąpiły do głosowania. Oddano 49 (16,9 %) głosów nieważnych.

 

Fot.: Bartłomiej Domalewski
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

W drugiej turze najwięcej głosów (52,70%) uzyskał Bartłomiej Domalewski, uczeń kl. I A, który został wybrany Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

  

Oprac.: mgr Ilona Anna Zabielska

mgr Marta Kossowska

 


 

Rok szkolny 2013/ 14

Sejmik Samorządów 2014

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Piątnicy po raz czwarty wziął udział w Sejmiku Samorządów Uczniowskich  zorganizowanym przez  Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży. Tematem spotkania było Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia. Spotkanie odbyło się 6 czerwca 2014 r. w gospodarstwie agroturystycznym ,,Mamucia Dolina” w Szostakach.

Najpierw doszło do spotkania młodzieży i rozmową z zaproszonymi gośćmi.Potem przyszedł czas na prezentację przedstawicieli Samorządów Uczniowskich – ich doświadczenia w zakresie kształtowania odpowiedzialności za zdrowie.

Podczas warsztatów z p. Iwoną Puciłowską młodzież podzieliła się w pięcioosobowe grupy. Ich zadaniem było przedstawienie drzewa jako symbolu zdrowia i wytłumaczenie skąd pochodzi ta symbolika.

Po ciężkiej pracy przyszedł czas na odpoczynek oraz wspólne grillowanie.

Po godzinnej przerwie nadeszła pora na lekcję historii „Życie pradawnego człowieka z Epoki Kamienia” którą poprowadził p. Marek Dąbrowski.

Cały Sejmik Samorządów Uczniowskich zakończył się o godzinie 14.30.

Dziękujemy, że wraz z opiekunem p. Martą Kossowską mogłyśmy uczestniczyć w jakże ciekawym spotkaniu z przedstawicielami innych szkół.

To właśnie przez takie zebrania możemy nauczyć się żyć w grupie, być otwartym na nowe znajomości oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi.

Natalia Mertens III e


Rok szkolny 2012/ 13

 

VII Sejmik Samorządów Uczniowskich

 

            Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Piątnicy po raz trzeci wziął udział w Sejmiku Samorządów Uczniowskich  zorganizowanym przez  Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży. Tematem spotkania  było: umiejętne zarządzanie komunikacją i informacją. Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2013 r. w gospodarstwie  agroturystycznym państwa  Święszkowskich w Elżbiecinie.

 

Program VII Sejmiku Samorządów Uczniowskich

 

8:00 – zbiórka na parkingu przed Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Reymonta 9 – wyjazd do Elżbiecina,

8:30 – 9:10 – spotkanie młodzieży z Podlaskim Kuratorem Oświaty i Dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 1 im.    Noblistów Polskich w Łomży,

9:10 – 9:30 – spotkanie młodzieży z zaproszonymi gośćmi,

9:45 – 10:15 – autoprezentacja przedstawicieli samorządów uczniowskich – nasze doświadczenia w redagowaniu szkolnych gazetek,

10:30 – 11:30 – warsztaty dziennikarskie – zajęcia prowadził pan Adam Dąbrowski “Radio Białystok”,

11:30 – 12:00 – przerwa, wspólne grillowanie,

12:00 – 13:00 – warsztaty dziennikarskie – zajęcia prowadzi pan Adam Dąbrowski “Radio Białystok”,

13:00 – 13:45 – wspólne gry i zabawy,

14:00 – podsumowanie sejmiku, powrót do Łomży.

 

Fot.: (w środku) M. Runo, M. Wierzbowska,  N. Mertens podczas zajęć

Fot.: (z prawej) p. Marta Kossowska próbuje swoich sił w strzelaniu z procy do balonów.

 

            W spotkaniu wzięły udział uczennice naszego gimnazjum aktywnie działające w pracach Samorządu Uczniowskiego: Martyna Wierzbowska z klasy I B, Maria Runo oraz Natalia Mertens z klasy II E.  Przedstawiciele szkół zaprezentowali prezentacje multimedialne na temat swoich doświadczeń w redagowaniu szkolnych gazetek. Punktem kulminacyjnym były warsztaty dziennikarskie, które prowadzone były przez p. Adama Dąbrowskiego z “Radia Białystok”. Młodzież miała okazję spróbować swoich sił we wspólnych grach i zabawach m.  in. w strzelaniu z procy do baloników. Atrakcją spotkania było również wspólne grillowanie pysznych kiełbasek.

            Efektem pracy podsumowującej warsztaty były wywiady przeprowadzone z opiekunami z poszczególnych szkół oraz wywiad  przeprowadzony z panem Adamem Dąbrowskim.

 

Fot.: Pan Adam Dąbrowski w czasie zajęć

Fot.: Młodzież w zawodach strzeleckich

 

            Jestem pewna, że VII Sejmik Samorządów Uczniowskich spełnił oczekiwania naszych uczniów. Jednocześnie młodzież miała okazję podszkolić swój warsztat pracy w dziedzinie dziennikarstwa.

 

Fot.: Załącznik z warsztatów

Fot.: Marysia i Martyna w czasie pracy

 

 

Oprac.: mgr Marta Kossowska

Opiekun SU

 

 

Wywiad z panem Adamem Dąbrowskim na temat pracy w „Radiu  Białystok”.

 

Redakcja: Jak zaczęła się pana przygoda z radiem ?

 

Adam Dąbrowski: Właśnie, to była przygoda. Po studiach przyjechałem do Łomży. To były ferie zimowe. Pracowałem wtedy w szkole. Pewnego dnia zupełnie niechcący szukając jakiejś ciekawej stacji radiowe, trafiłem na radio Białystok. Usłyszałem ogłoszenie, że szukają korespondenta w Łomży. Sądziłem, że jest to jakiś znak od losu,  że warto spróbować. Zadzwoniłem tam. Sam prezes ze mną rozmawiał i zaprosił mnie. Powiedział, że mogę przyjechać nawet własnym samochodem, że rozliczą mi delegację. To była bardzo poważna firma. Pojechałem tam, prezes zaproponował mi, abym spróbował. No i spróbowałem.

 

Redakcja: Praca jest dla pana przyjemnością czy raczej obowiązkiem ?

 

Adam Dąbrowski: Jest takie powiedzenie,  właściwie pytanie funkcjonujące w radiu: „Czy istnieje życie pozaradiowe?” No i niektórzy twierdzą, że nie. Bo właściwie zawsze jest się w pracy. Zawsze uważa się na to, co się robi. Gdyby to miał być tylko obowiązek, a nie przyjemność,  to pewnie zostałbym w szkole. Tam też było przyjemnie, ale kiedyś musiałem w końcu wybrać. A jeśli wybrałem radio, to już jest moja odpowiedź na zadane pytanie.

 

Redakcja: Czym dokładnie  pan się zajmuje ?

 

Adam Dąbrowski: Wszystkim. To jest tak, że jestem na stanowisku korespondenta polskiego radia studia łomżyńskiego. Taki korespondent terenowy. W związku z tym, z reguły to nie jest tak, że mam określoną działkę. Jeżeli jest temat polityczny, to jestem specjalistą od polityki. Jeżeli jest wernisaż, to będę się specjalizował w kulturze. Robię wszystko, co trzeba. Wymagająca, ale ciekawa praca. Bardzo różnorodna. Ciągle robię coś nowego, coś innego.

 

Redakcja: Czy zdarzyło się panu przeprowadzić wywiad z kimś znanym ?

 

Adam Dąbrowski: Tak.  Przeprowadziłem wywiad z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Rozmawiałem także ze świętej pamięci prezydentem Kaczorowskim. Swego czasu była również wokalistka Kasia Stankiewicz. Z nią też miałem przyjemność rozmawiać.   

 

Redakcja: Od ilu lat zajmuje się pan pracą w radiu ?

 

Adam Dąbrowski: Przeszło 20 lat.

 

Redakcja: Jak wygląda pański tydzień ? Ile przebywa pan w pracy ?

 

Adam Dąbrowski: To się nazywa zadaniowy czas pracy. Nie jest tak, że jest od godziny do godziny. Jeżeli o godzinie 2 w nocy zadzwoni telefon z informacją, że jest coś ważnego, wymagającego natychmiastowej obecności dziennikarza, to, o 2 w nocy wsiadam w samochód i jadę.

 

Redakcja: Czy myślał pan kiedykolwiek o zmianie zawodu ?

 

Adam Dąbrowski: Hmm.. Nie. Nigdy. Zasiedziałem się. Być może, gdybym wcześniej zorientował się, że czas tak szybko mija, to bym się nad tym zastanawiał. Ale teraz jest już chyba za późno.

 

Redakcja: Co pan czuje, przekazując informacje ludziom ? Satysfakcję z dobrze wykonywanej pracy czy może ciągły strach przed tym, że zrobi pan coś źle ?

 

Adam Dąbrowski: Jedno drugiego nie wyklucza. Bardzo rzadko jestem zadowolony z efektów swojej pracy. Nawet jeżeli wkładam w nią bardzo dużo wysiłku. Może po prostu jestem perfekcjonistą, albo - jak to stwierdził mój syn, który teraz studiuje psychologię -  stanowię typ osobowości zadaniowej. To znaczy, widzę przed sobą zadanie i robię wszystko, żeby je jak najlepiej wykonać. A satysfakcja przychodzi, jeżeli okazuje się, że to nie jest tylko tak, że coś się ukarze, tylko jeżeli przynosi jakieś efekty. Najbardziej jestem dumny z takiego zdarzenia, które wynikło niechcący, jakby poza mną. Rozmawiałem z dyrektorką szkoły w takiej małej, biednej po PGE-rowskiej miejscowości. I ona, w tej rozmowie powiedziała, że dzieci nie jedzą ciepłych posiłków, ponieważ ich rodziców nie stać nawet na ten jeden ciepły posiłek. To zostało wyemitowane, ktoś to usłyszał, jakiś przedsiębiorca z Łomży. Stwierdził, że stać go na to, żeby zapewnić ciepłą zupę tym 300 dzieciom.  Poza moją świadomością działania, wszystkie dzieci z tej szkoły miały ciepłą zupę do końca roku szkolnego.

 

Redakcja: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

 

Adam Dąbrowski: Ja również dziękuję. Do widzenia.

 

Wywiad przeprowadziły uczennice: Marysia i Martyna i Natalia.

 

 

             Opr.: Opiekun SU mgr Marta Kossowska

 


 

Dzień Dziecka, czerwiec 2013

 

Na stałe do kalendarza uroczystości gimnazjum wpisały się uroczyste obchody Dnia Dziecka.

 

W dniu 03.06.2013 r. pierwsza lekcja odbyła się zgodnie z planem, ale już na drugiej i trzeciej nauczyciele wraz z młodzieżą mieli okazję podziwiać projekty edukacyjne klas drugich o tematyce bezpieczeństwo.

 

            Na czwartej  godzinie lekcyjnej odbył się konkurs poezji anglojęzycznej oraz nastąpiło  podsumowanie konkursu na najlepszy esej pt. „My Mother”.

 

Po przerwie obiadowej rozpoczęło się przedstawienie projektów multimedialnych przygotowanych przez młodzież klas trzecich. Pierwszy z nich pt. „Ballady angielskie lata 80. i 90. – znani wykonawcy i zespoły”, przygotowany przez  Adama Jakubowskiego z klasy III B oraz projekt o krajach anglojęzycznych przygotowany przez Izabelę Jankowską i Natalię Piątek z klasy III A.

 

 

Fot.: Prowadzące uroczystość: M. Wierzbowska i Natalia Mertens

 

Fot.: Jury (od lewej): p. M. Sokołowska, p. M. Kossowska, p. K. Lipski, dyrektor p. A. Wierzbowski

 

Podczas piątej godziny lekcyjnej odbył się oczekiwany przez wszystkich konkurs piosenki anglojęzycznej, gdzie główną nagrodą był semestr nauki w British Academy School  w roku szkolnym 2013/2014. Jury w składzie: dyr. p. Artur Wierzbowski, p. Magdalena Sokołowska, p. Krzysztof Lipski oraz p. Marta Kossowska jednogłośnie przyznało nagrody.

 

 

Fot.: M. Cwalina

 

Fot.: D. Wądołowska

 

Fot.: M. Pieńkowska

 

Fot.:

K. Borkowska

 

Fot.: A. Tułowiecka

 

Główną nagrodę, pierwsze miejsce – zdobyła Magdalena Cwalina z kl. I B, drugie miejsce – Anna Tułowiecka z klasy II E. Jury przyznało trzy równorzędne trzecie miejsca i przypadły one: Marlenie Pieńkowskiej z klasy II C, Katarzynie Borkowskiej z klasy  III E i Dominice Wądołowskiej z klasy III B.

 

 

Fot.: Wręczenie nagród sponsorowanych przez British Academy  School, (od lewej): K. Cwalina, D. Wądołowska, K. Borkowska, M. Pieńkowska, A. Tułowiecka, p. M. Sokołowska, p. K. Lipski, p. M. Kossowska, dyrektor p. A. Wierzbowski

 

 

Fot.: Gimnazjaliści podczas konkursu piosenki anglojęzycznej

 

Młodzież również mogła wykazać się swoimi zdolnościami muzycznymi, biorąc udział w karaoke, śpiewając piosenki swoich ulubionych wykonawców. Jednak nic nie przyćmiło utworu pt. „Ona tańczy dla mnie” zespołu Weekend. Mam nadzieję, że młodzież nie może doczekać się kolejnego Dnia Dziecka.

 

 

Fot.: M. Jackowski i Sz. Kozłowski

 

Fot.: Dziewczęta w konkursie karaoke

 

Fot.: K. Dąbrowska i M. Plona

 

 

 

Oprac.: mgr Marta Kossowska

Opiekun SU

 


 

Samorząd Uczniowski

 

W I semestrze roku szkolnego 2012/13 praca Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy przebiegała zgodnie z założeniami planu pracy na rok szkolny 2012/13.  W prace Samorządu Uczniowskiego zaangażowanych jest 7 osób. Przewodniczącą SU jest Klaudia Sowa z klasy III A.

 

Samorząd Uczniowski podjął się przeprowadzenia wielu akcji na terenie szkoły:

 

-        wrzesień 2012 r.Akcja „Nie przechodź obojętnie – Pomóż i Ty” – zbiórka pieniężna na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych (54 zł),

 

-        listopad/grudzień 2012 r. „Góra Grosza” Akcja Towarzystwa „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W tym roku szkolnym zebrane środki finansowe przekazaliśmy najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły,

 

-        grudzień 2012 r.kwesta „Bożonarodzeniowy Dar Serca" organizowana wspólnie ze Szkolnym Kołem „Caritas”. Celem kwesty była pomoc materialna - dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej dzieci i dorosłych z terenu Diecezji Łomżyńskiej pod hasłem „Nie przechodź obojętnie”. Połowa zebranych pieniędzy przez nas pieniędzy trafiła na konto funduszu „DZIECI CHORE” Caritas Diecezji Łomżyńskiej, a druga połowa – do chorych kolegów z naszej szkoły. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas  zbierali pieniądze do puszek w czterech parafiach: Piątnicy, Dobrzyjałowie, Drozdowie oraz Olszynach,

 

-        grudzień 2012 r. – udział w kiermaszu bożonarodzeniowym organizowanym przez świetlicę szkolną gimnazjum. Cały dochód z kiermaszu został przekazany poszkodowanej w pożarze rodzinie naszego ucznia.

 

Oprac.: mgr Marta Kossowska

 

Samorząd Uczniowski – pomoc koledze

14.12.2012 r.  jednemu  uczniowi naszego gimnazjum przydarzyła się tragedia. Spłonął mu dom, a wraz z nim wszystkie rzeczy. Jednak nie musiał długo czekać na reakcję kolegów i koleżanek z gimnazjum.

Samorząd Uczniowski szybko zorganizował zbiórkę pieniędzy, więc 104 zł zostało przekazane rodzinie naszego ucznia.

Klasa II E zorganizowała również dyskotekę, z której dochód w wysokości 220,90  przekazała na rzecz poszkodowanego.

 

Oprac.: Maria Runo – kl. III E

Agnieszka Borkowska – kl. III E

 


 

Rok szkolny 2011/ 12

 

VI sejmik Samorządów Uczniowskich

 

         5.06.2012r. Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Piątnicy po raz drugi wziął udział w zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 1 sejmiku Samorządow Uczniowskich. Tematem spotkania było “Jak skutecznie angażować młodzież do pracy na rzecz Samorządu Uczniowskiego ?”

 

Ramowy plan organizacji VI sejmiku Samorządów Uczniowskich

 

Cele i zadania:

 1. Wymiana doświadczeń na temat różnych form i sposobów angażowania młodzieży na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

 2. Wymiana doświadczeń i pomysłów na temat działalności Samorządu Uczniowskiego w szkole i środowisku lokalnym.

 3. Integracja młodzieży z różnych szkół.

 4. Promocja szkół w środowisku lokalnym.

Przebieg zajęć:

8 00  Zbiórka na parkingu przed Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich
w Łomży, ul. Reymonta 9 – wyjazd do Elżbiecina.

830 – 910 -  Spotkanie młodzieży z Dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży.

910 930   Spotkanie młodzieży z zaproszonymi gośćmi.

945 – 1015 -  Autoprezentacja przedstawicieli Samorządów Uczniowskich.

1030 1130 – Warsztaty na temat angażowania społeczności szkolnej na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

1130 –1200 Przerwa, wspólne grillowanie.

1200 –1245 - ,,Działania młodzieży na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego’’ – udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji Ocalenie.

1245 - 1345 Wspólne gry i zabawy.

1400            Powrót do Piątnicy.

 

 

Fot.: Dziewczęta z kl. III B podczas prezentacji przygotowanej przez gimnazjalistów PG Piątnica

 

Fot.: Uczestniczki sesji z opiekunem (od lewej): p. M. Kossowska, A. Kalinowska, P. Kopańczyk, N. Sieniawska

 

Każda szkoła zaprezentowała plany działalności Samorządów Uczniowskich.

Uczniowie naszej szkoły: Natalia Sieniawska, Adriana Kalinowska, Paulina Kopańczyk oraz Sylwia Mocarska przy współpracy z Przemysławem Pajerem przygotowały prezentację na temat: „Jak skutecznie angażować młodzież do działalności na rzecz Samorządu Uczniowskiego?” zgodnie z założeniami VI sejmiku Samorządów Uczniowskich.

Wszystkim zgromadzonym dopisywały humory oraz dobra zabawa.

 

 

Fot.: Przedstawiciele gimnazjów biorących udział w sejmiku w Elżbiecinie u p. Święszkowskich

 

 

Oprac.: mgr Marta Kossowska
Opiekun SU

 


 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego - I tura

 

W dniach 12 – 13.12.2011 r. w Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy odbyły się długo wyczekiwane wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie naszego gimnazjum stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem, gdyż na liście wyborczej znalazło się aż 10 kandydatów: Chaberek Justyna kl. I B, Dębowski Marcin kl. I A, Florczyk Maciej kl. II B, Kosiński Mateusz kl. III E, Mertens Natalia kl. I E, Runo Maria kl. I E, Sieniawska Natalia kl. III B, Sochacki Jakub kl. II E, Sowa Klaudia kl. II A i Wzorczykowska Żaneta kl. II E.

 

Fot.: Uczniowie gimnazjum podczas głosowania

 

W głosowaniu wzięło udział 16 klas – 347 uczniów, co stanowi 89,90% uprawnionych do głosowania. 39 gimnazjalistów nie przystąpiło do głosowania, co stanowi 10,10%. Głosów nieważnych oddano 49 - 14,08%.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały komisje: wyborcza i rewizyjna.

 

Skład Komisji Wyborczej:

 

 1. Kossowska Marta – przewodnicząca komisji

 2. Zabielska Ilona Anna – członek komisji

 3. Ptak Patrycja – członek komisji

 4. Dziemińska Elżbieta– członek komisji

Ponadto nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Rewizyjna.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

 1. Gardocka Martyna

 2. Grądzka Barbara

 3. Jankowska Ewa

 4. Murawska Patrycja

 5. Ostrowski Marcin

Fot.: Uczniowie naszej szkoły w oczekiwaniu na głosowanie

 

Najwięcej głosów uzyskali: Kosiński Mateusz z kl. III E - 27,59% oraz Sowa Klaudia
z kl. II A - 20,97%. W związku z ordynacją wyborczą żaden z kandydatów nie uzyskał 50%, dlatego w dniu 21.12.2011 r. przeprowadzona zostanie II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum.

 

 

II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 

Dnia 21.12.2011 r. w naszej szkole odbyła się II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów przystąpiło dwoje kandydatów, którzy uzyskali najwyższy procent głosów w I turze: Kosiński Mateusz z kl. III E i Sowa Klaudia z kl. II A. Składy Komisji Wyborczej i Komisji Rewizyjnej nie uległy zmianom w stosunku do poprzedniej tury wyborów.

W głosowaniu wzięło udział 16 klas – 312 uczniów, co stanowi 80,83% uprawnionych do głosowania. 74 osoby nie przystąpiło do głosowania - 19,17%. Głosów nieważnych oddano 51, czyli 16,35%.

Najwięcej głosów uzyskał Kosiński Mateusz z kl. III E 44,55%, który został wybrany Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy !

 

Oprac.: Natalia Matysiewicz – kl. III B

mgr Ilona Anna Zabielska

 

 


Rok szkolny 2010/ 11

 

V Sejmik Samorządowy

 

Dnia 02.06.2011 r. trójka naszych samorządowców: Ewa Strumiłowska, Anna Mogielnicka i Krystian Orłowski wraz z opiekunem panią Martą Kossowską udała się na
V Sejmik Samorządowy na temat tolerancji.

 

Fot.: Pamiątkowe zdjęcie

Fot.: Ewa, Krystian i Ania

 

Impreza miała miejsce w strzelnicy na Fortach w Piątnicy. Zebrali się tam przedstawiciele łomżyńskich, a także okolicznych gimnazjów wraz z opiekunami. Na wstępie każda szkoła dokonała krótkiej prezentacji. Później opiekunowie opuścili pomieszczenie warsztatów. Uczestnicy zagrali w grę w  proch. Polegała ona na tym, by będąc właścicielem kopalni, podejmować decyzje o wydobywaniu złota.

 

Fot.: Nasi przedstawiciele podczas sejmiku

Fot.: Na schodach, podczas zwiedzania Fortu.

 

Po zakończeniu warsztatów odbył się grill. Następnie zajęcia poprowadziła szkolna pedagog z PG Nr 1 w Łomży. Na zakończenie spotkania zwiedziliśmy Fort.

Uważam, że spotkanie było bardzo udane. Poznaliśmy wiele ciekawych koleżanek
i kolegów. Myślę, że w przyszłym roku nowy samorząd szkolny  również będzie uczestniczył
w Sejmikach. Organizacją imprezy zajęło się Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży.

Oprac.: Ewa Strumiłowska - kl. III E

 


 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego - I tura

 

Dnia 08.12.2010 r. w Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy odbyły się długo wyczekiwane wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie naszej szkoły stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem, gdyż na liście znalazło się 11 kandydatów: Bagiński Mateusz z kl. III F, Barczewski Marcin kl. I E, Dziemińska Żaneta z kl. I C, Ejza Marta z kl. III F, Kaja  Lidia z kl. II A, Mieczkowska Aleksandra z kl. III A, Orłowski Krystian z kl. III B, Sochacki Jakub z kl. I E, Strumiłowska  Ewa z kl. III E, Szumowska Magda z kl. II D, Żebrowska Paulina z kl. I C.

 

Fot.: Uczniowie z klasy III C przy urnie wyborczej

Fot.: Uczniowie z klasy II E w kolejce po odbiór karty wyborczej

 

Społeczność uczniowska, po wcześniejszym zapoznaniu się z programami wyborczymi poszczególnych kandydatów, przystąpiła do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 klas – 398 uczniów, co stanowi 91,91% uprawnionych do głosowania. 35 osób nie przystąpiło do głosowania (8,08%). Głosów nieważnych oddano 61 (15,33%).

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały komisje: wyborcza i rewizyjna.

Skład Komisji Wyborczej:

 1. Kossowska Marta – przewodnicząca komisji

 2. Zabielska Ilona Anna – członek komisji

 3. Mogielnicka Anna – członek komisji

 4. Ptak Patrycja – członek komisji

 5. Konopka Magda – członek komisji

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Chudzińska Izabela

 2. Kijek Anna

 3. Kownacka Klaudia

 4. Mocarska Sylwia

 5. Kopańczyk Paulina

 6. Kozicki Jakub

 7. Rakowski Mateusz

 

Fot.: Uczniowie klasy III C podczas głosowania

Fot.: Wybór był niezwykle trudny.

 

Najwięcej głosów uzyskali: Strumiłowska Ewa z kl. III E 40,65% oraz Orłowski Krystian z kl. 28,19%. W związku z ordynacją wyborczą żaden z kandydatów nie uzyskał 50%, dlatego w dniu 13.12.2010 r. przeprowadzona została II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego.    

 

Oprac.: mgr Ilona Anna Zabielska

mgr Marta Kossowska

 

II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 

Dnia 13.12.2010 r. w naszej szkole odbyła się II tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów przystąpiło dwoje kandydatów, którzy uzyskali najwyższy procent głosów w poprzedniej turze: Orłowski Krystian z kl. III B i Strumiłowska Ewa z kl. III E. Składy Komisji Wyborczej i Komisji Rewizyjnej nie uległy zmianom w stosunku do I tury wyborów.

W głosowaniu wzięło udział 17 klas – 395 uczniów, co stanowi 91,22 % uprawnionych do głosowania. 38 osób nie przystąpiło do głosowania (8,77%), głosów nieważnych oddano 46 (10,62%).

Najwięcej głosów uzyskała Strumiłowska Ewa z kl. III E 62,46%, która została wybrana Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

 

Oprac.: mgr Ilona Anna Zabielska

mgr Marta Kossowska


 

Rok szkolny 2009 / 10

 

W roku szkolnym 2009/2010 wiele się wydarzyło. Przygotowywane były gazetki okolicznościowe,  np.: z okazji otrzęsin klas pierwszych, Halloween, rocznicy nadania imienia szkole, a także na Boże Narodzenie, ferie zimowe, Walentynki, Dzień Kobiet czy Wielkanoc. Pojawiła się również gazetka poświęcona Prezydentowi RP, śp. Lechowi Kaczyńskiemu, jego żonie Marii oraz wszystkim, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Obecna gazetka nawiązuje do obchodzonego 26 maja Dnia Matki. Z okazji tego święta życzymy każdej Mamie wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia i oczywiście, pociechy ze swoich dzieci. Życzymy mamom także, aby były szczęśliwe i uśmiechnięte.

Coraz większymi krokami zbliża się koniec roku, więc z bólem serca będziemy musieli pożegnać naszych starszych kolegów. Z powodu ukończenia gimnazjum Samorząd Uczniowski życzy im zrealizowania wszystkich ukształtowanych tutaj planów i marzeń. Życzymy Wam, abyście nie myśleli o tej szkole jako wyłącznie o murach, lecz także o miłych chwilach spędzonych tutaj, o wspaniałych nauczycielach, którzy wpajali Wam wiedzę, jak również o młodszych kolegach i koleżankach, których nie tak dawno witaliście. Piękne puchary, Wasze trofea wspaniale wyglądają na ścianie, ale najpiękniejsze są wspomnienia, które pozostaną w Waszych sercach, sercach nauczycieli i naszych. Życzmy Wam powodzenia na nowym etapie Waszej edukacji.

 

Anna Mogielnicka - kl. II B SU


 • Akcja „Pomóż i Ty”

We wrześniu 2009 r. nasza szkoła już po raz piąty uczestniczyła w akcji "Pomóż i Ty". Kwota, którą udało się zebrać ze sprzedaży cegiełek, wyniosła 71 zł. W tym roku fundusze przeznaczone zostały na oprotezowanie dla 14-letniego Arka Kukawskiego, który przyszedł na świat z niewykształconymi kończynami górnymi i dolnymi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

Fot.: Uczestnicy akcji w czytelni

Fot.: Paula Darmetko i Magdalena Smakowska zapoznają z celem akcji Pawła Dąbrowskiego.

 

Opracowała:

Paula Darmetko - kl. III C

 • Otrzęsiny 2009

Dnia 24 września 2009 r. w naszym gimnazjum odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. W tym roku nowo przybyli gimnazjaliści byli otrząsani w klimatach afrykańskich. Całość rozgrywała się w murzyńskiej wiosce w prawdziwej dżungli, więc otrzęsiny zostały nazwane koceniem Murzyniątek - niewiniątek. Uroczystość uświetnił także przebywający gościnnie w Polsce Wódz szczepu afrykańskich Murzynów Akuki, wraz ze swoją małżonką. To właśnie pod jego bacznym okiem zawodnicy wybierani przez strażników musieli przejść wiele konkurencji, np. atak lwa, taniec z bananem, przeczytanie murzyńskiej czytanki z buzią pełną banana. Połączono też przyjemne z pożytecznym, ponieważ naszym zawodnikom został udzielony przyspieszony kurs jedzenia bananów. Tancerki zatańczyły afrykański taniec, a wszystko to w hołdzie wodzowi. Na końcu pierwszoklasiści złożyli przysięgę.

 

Fot.: Wódz Akuki (M. Bagiński) z małżonką

(D. Chaberek)

Fot.: Gimnazjalne „tancerki” w afrykańskim

tańcu

Mamy nadzieje, że zdobyte umiejętności pozwolą pierwszoklasistom przetrwać w gimnazjum przez trzy lata, a wspomnienia z otrzęsin zostaną na zawsze.

 

Fot.: Otrząsanie „Niewiniątek”

Fot.: Wszyscy uczestnicy przedstawienia

z p. A. Nowacką

Otrzęsiny przygotowali uczniowie klasy III E wraz z p. Anetą Nowacką, natomiast udział w nich wzięli także uczniowie z klasy II F.

Opracowała:

mgr Aneta Nowacka

DO GÓRY