Zobacz nasz profil na Facebooku

Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

PEDAGOG SZKOLNY

informuje i proponuje

 

Pedagog dyżuruje w czasie każdej wywiadówki.

Na spotkanie można przyjść bez zapowiedzi, a najlepiej po uprzednim umówieniu się, nawet poza godzinami podanymi powyżej.

Pedagog zajmuje się rozwiązywaniem problemów wychowawczych i edukacyjnych, ale również pomocą socjalną w trudnych sytuacjach rodzinnych, organizuje pomoc edukacyjną, prowadzi konsultacje w sprawie badań w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pomaga w określeniu odpowiednich badań.

Pedagog chętnie słucha o problemach uczniów, jest mediatorem w sytuacjach konfliktowych. Każdy uczeń może przyjść na "pogaduchy" i wspólnie rozwiązać problem. Prowadzi zajęcia z profilaktyki alkoholowej, uzależnień i przemocy, a także zajęcia integrujące i koncentrujące. Pedagog prowadzi również Zespół Korekcyjno - Kompensacyjny przeznaczony dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią. Stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komendą Policji w Łomży i Komisariatem Policji w Piątnicy, a także z Centrum Edukacji i Pracy oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Łomży.

Jest otwarty na inne formy współpracy.

Opracowała:

mgr Joanna Plona - pedagog


GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Ważne adresy i telefony pod którymi możesz uzyskać pomoc:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1 / 27, tel. (086) 215 69 47.

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Łomży, ul. Kopernika 16, tel. (086) 215 03 18.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szosa Zambrowska 1 / 27, tel. (086) 216 54 02.

 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym przy Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, tel. (086) 216 67 03.

 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym przy Łomżyńskim Stowarzyszeniu „Zdrowie i Trzeźwość”, ul. Rybaki 3, tel. (086) 216 75 60.

 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem narkomanii  przy Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, tel. (086) 216 67 03.

 • Punkt konsultacyjno - informacyjny do spraw narkomanii przy MOPS w Łomży, ul. Dworna 23, tel. (086) 216 42 60.

 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień w Łomży, ul Rybaki 3, tel. (086) 216 67 03 lub 216 69 30.

 • Punkt  konsultacyjny dla ofiar przemocy MOPS w Łomży, ul. Dworna 23, tel. (086) 216 42 60.

 • Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, Łomża, ul. Rybaki 3, tel. (086) 216 75 61.

 • Bractwo Trzeźwość im. Św. M. Kolbego, Łomża, ul. Krzywe Koło 3, tel. (086) 216 48 49.

 • Komenda Miejska Policji w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (086) 216 13 02 - problematyka nieletnich i patologii społecznych.

Telefony:

 • Telefon zaufania przy Łomżyńskim Stowarzyszeniu „Zdrowie i Trzeźwość”: (086) 215 07 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 1700 ÷ 2200.

 • Ogólnopolski Bezpłatny telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” - 0 800 120 002.

 • Telefon dla Dzieci Wykorzystywanych Seksualnie (Warszawa) - (022) 827 61 72.

 • Telefon Zaufania dla Osób Zagrożonych przez Sekty i Alkohol (Warszawa) - (022) 853 52 22.

 • „Itaka” Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych - 0 801 247 070, www.zaginieni.pl

 • Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych (Warszawa) - (022) 823 65 32.

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Narkotykowym - 0 801 199 990.

 • Policyjny Telefon Zaufania Ogólno problemowy - 0 800 120 226.

 • „Pomarańczowa linia” - Telefon Pomocy Rodzicom, których dzieci piją – 0 801 140 068.

 • „Ruch Pomocy Rodzinie” - Rodzinny Telefon Zaufania (Warszawa) – (022) 621 03 67.

Opracowała:

mgr Joanna Plona - pedagog

DO GÓRY