Konkurs Wiedzy

o Biebrzańskim Parku Narodowym -2009

Etap szkolny

W dniu 29 IV 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Piątnicy odbył się etap szkolny Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BPN.

Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy o parku oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród gimnazjalistów. Dzięki niemu młodzi ludzie poznali podstawowe zagadnienia wiedzy ekologicznej, ale także nawiązali kontakt z polską przyrodą.

W I etapie tego konkursu wyróżnieni zostali:

Etap wojewódzki

W dniu 29 V 2009 r. w miejscowości Osowiec Twierdza odbył się wojewódzki Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym.

I miejsce w województwie podlaskim zajął reprezentant naszej szkoły Marcin Włodkowski z klasy III F, tym samym przeszedł do etapu międzywojewódzkiego.

Fot.: Marcin Włodkowski odbiera nagrodę za I miejsce.

W nagrodę Marcin otrzymał zestaw książek przyrodniczych. Po wręczeniu nagród mogliśmy uczestniczyć w prezentacji zwierząt BPN. Braliśmy także udział w zwiedzaniu ścieżek przyrodniczych Bagien Biebrzańskich.

Wyjazd ten z pewnością można zaliczyć do udanych. Uczniowie zobaczyli przepiękne, a zarazem unikalne tereny naszego województwa.

Fot.: Reprezentanci gimnazjum (od lewej): Marcin Włodkowski,

Magdalena Jakacka, p. Agata Sasak, Olga Stolarczyk

Etap międzywojewódzki

W dniu 5 VI 2009 r. w Centrum Edukacji i Zarządzania BPN w Osowcu - Twierdzy spotkali się finaliści Wojewódzkich Konkursów Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym z Podlasia i Dolnego Śląska. W I etapie konkursu należało rozwiązać test dotyczący Biebrzańskiego Parku Narodowego, zaś w drugim finałowa dziesiątka miała za zadanie:

Nasz reprezentant Marcin Włodkowski po zaciętej rywalizacji wywalczył I miejsce. Nagrodami ufundowanymi przez BPN były książki przyrodnicze.

Fot.: Dyrektorzy BPN z p. Agatą Sasak

i Marcinem Włodkowskim

Fot.: Marcin Włodkowski z p. Agatą Sasak

Opracowała:

mgr Agata Sasak