Zobacz nasz profil na Facebooku

Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

Historia gimnazjum

W związku z reformą szkolnictwa Rada Gminy w Piątnicy uchwałą nr 45-06-1999 r. podjęła decyzję o utworzeniu Publicznego Gimnazjum w Piątnicy. Stanowisko dyrektora nowej placówki Zarząd Gminy Piątnicy powierzył dyrektorowi tutejszej szkoły podstawowej panu mgr Jackowi Bieńczykowi. Na siedzibę  gimnazjum przeznaczono obiekt, którego budowę rozpoczęto .już. we wrześniu 1998 r.  Pierwotnie miał on zwiększyć bazę lokalową szkoły podstawowej. W obliczu zmian dotyczących przeznaczenia budynku  niezbędnym stało się dostosowanie go do potrzeb innej - większej placówki.

Z inicjatywy dyrektora gimnazjum pani architekt Anna Gładysz dokonała niezbędnych zmian w projekcie budynku, przeznaczając dla potrzeb uczniów całą powierzchnię przebudowanych piwnic i strychu.

Czas budowy przewidywano na okres 2 lat, tzn. do grudnia 2000 r. Część główną budynku oddano do użytku 1.09.2000 r. W nieco późniejszym czasie zaplanowano wykonanie bloku żywieniowego ze stołówką, pomieszczeń magazynowych w piwnicy pod stołówką oraz części strychu dla potrzeb młodzieży (studio z radiowęzłem). W przyszłości planowana jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i trybunami na 200 osób. Rok 1999/2000 był pierwszym okresem funkcjonowania Publicznego Gimnazjum ­w budynku Szkoły Podstawowej w Piątnicy. Gimnazjum miało do dyspozycji drugie piętro budynku, w tym 4 klasy, salę gimnastyczną (2 razy w tygodniu), klasę nr 8 na parterze, pracownię komputerową (2 razy w tygodniu) oraz szatnię zlokalizowaną w zaadaptowanej do tego celu stołówce szkoły.

Dnia 1.09.2000 r. społeczność gimnazjum rozpoczęła naukę w nowym budynku, w którym czekało na uczniów 15 sal lekcyjnych, nowocześnie wyposażona pracownia internetowa oraz szatnia, gdzie każdemu uczniowi przydzielono szafkę na ubranie wierzchnie i obuwie. W roku szkolnym 2000/200 l - _ znacznie zwiększyła się liczba uczniów gimnazjum - do sześciu klas drugich doszło siedem klas pierwszych, naukę rozpoczęło we wrześniu razem 327 uczniów. Placówka zatrudniła 31 nauczycieli, sekretarza szkoły, konserwatora, woźnego i 4 sprzątaczki.

Uroczyste otwarcie budynku gimnazjalnego miało miejsce w dniu 28.09.2000 r. Przecięcia wstęgi dokonali: wojewoda podlaski Krystyna Łukaszuk, marszałek woj. podlaskiego Sławomir Zgrzywa, wicekurator oświaty Jędrzej Łucyk i wójt gminy Piątnica Edward Łada. Ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski poświęcił tablicę pamiątkową wmurowaną przy głównym wejściu do budynku szkolnego.

W kolejnym roku nauki - 2001/ 2002 - przybyły trzy sale lekcyjne. Liczba uczniów wzrosła do 441. Nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum było już trzydzieścioro pięcioro, dwóch pracowników administracyjnych i ośmiu obsługowych.

Dnia 17 listopada 200 l roku Publiczne Gimnazjum w Piątnicy przyjęło zaszczytne imię Ofiar Katynia. Tę ważną dla całej społeczności szkolnej uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Stowarzyszeń Rodzin Katyńskich z całej Polski, kapelan Rodzin Katyńskich ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, władze kościelne, powiatowe i gminne oraz zaproszeni goście ze środowiska lokalnego. Podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy poświęcono sztandar szkoły wykonany wg projektu p. Marzeny Rybickiej-Szymańskiej. Przed budynkiem gimnazjum odbył się apel poległych zakończony salwą honorowa wykonaną przez Kompanię Honorową I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. W auli szkolnej dokonano odsłonięcia i poświęcenia pomnika- rzeźby upamiętniającego Ofiary Katynia, według pomysłu nauczyciela historii Grzegorza Przyjemskiego, wykonanego przez nauczycielkę plastyki Marzenę Rybicką-Szymańską

W lutym 2003 roku Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy przystąpiło do pierwszego etapu konkursu "SUPER SZKOŁA 2002" organizowanego przez redakcję gazety Super Express, pod patronatem Marszałka Sejmu RP i merytoryczną opieką Ministra Edukacji Narodowej.

Po zakwalifikowaniu szkoły do II etapu konkursu powołany przez dyrekcję PG w Piątnicy zespół nauczycieli i uczniów opracował prezentację multimedialną przedstawiającą życie naszej szkoły i jej osiągnięcia. Pojawiające się na ekranie slajdy i fragmenty filmów z przebiegu różnych ważnych uroczystości szkolnych komentowane były przez uczniów - lektorów. Prezentacji towarzyszył również podkład muzyczny.

Dnia 13 maja 2003 r. pojechaliśmy do Warszawy z przygotowaną prezentacją do siedziby Super Expressu, gdzie oceniało nas kilkuosobowe jury konkursu złożone z przedstawicieli kancelarii Marszałka Sejmu RP, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, fundatora nagród - firmy McDonald's, Radia RMF FM oraz redakcji Super Expressu.

Prezentacji multimedialnej PG w Piątnicy towarzyszyła wystawa prac uczniów, co stworzyło bogaty treściowo i artystycznie obraz działalności naszej szkoły. Swobodna, a jednocześnie dojrzała i przekonująca postawa młodzieży przedstawiającej wspólne osiągnięcia społeczności gimnazjalnej oraz ciekawa prezentacja multimedialna wzbudziły wśród konkursowego jury zainteresowanie i podziw dla działalności oraz sukcesów naszej szkoły. Konkurs, w swojej kategorii, wygraliśmy. Nagrodą była pracownia komputerowa, której uroczysty odbiór nastąpił dnia 6 czerwca 2003 r. w Warszawie.

28 maja 2003 r. w naszym gimnazjum odbył się konkurs wiedzy historycznej pod hasłem: "Co wiem o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych - Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego". Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Wójt Gminy Piątnica - p. Edward Łada i Prezes Środowiska Wileńskiego w Gdańsku - p. Janusz Bohdanowicz. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie przedstawili część artystyczną, która bardzo wzruszyła gości. W rywalizacji wzięło udział dziewięć trzyosobowych drużyn, które po uprzednim przygotowaniu, miały odpowiedzieć na wylosowane pytania. Wiedza oraz ambicje uczniów, zdziwiły wszystkich zgromadzonych. Po wielu dogrywkach wygrała drużyna, w której skład wchodzili: Ewelina Jackowska- kapitan, Ewa Gadzińska oraz Rafał Kuczyński. II miejsce zajęli uczniowie klasy III E: Artur Szymański, Łukasz Mocarski i Katarzyna Kozłowska. Zwycięzcy wyjechali do Wilna. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, książki oraz pamiątkowe koszulki. Organizatorzy wręczyli książki nauczycielom, którzy włożyli wkład pracy w przygotowanie oraz realizację konkursu. Biblioteka szkolna została wzbogacona o darowiznę Światowego Związku Żołnierzy AK. Był to drugi taki konkurs w naszym gimnazjum i jak zapewniał p. Bohdanowicz nie ostatni.

W roku szkolnym 2002/03 w Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katynia przystąpiono do realizacji projektu i wykonania ekspozycji poświęconej Patronowi szkoły.

W roku szkolnym 2003/04 do zespołu zajmującego się wykonaniem ekspozycji dołączył nauczyciel plastyki pan Robert Sokołowski, który zastąpił panią Marzenę Rybicką-Szymańską. Jego zadaniem było przygotowanie manekinów do mundurów.

W marcu 2005 r. została ukończona najważniejsza część ekspozycji upamiętniającej Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Przedstawia ona oficerów polskich w obecności funkcjonariusza NKWD na chwilę przed egzekucją. Trzy symboliczne postacie: pracownika NKWD i dwóch polskich żołnierzy zaprojektował i wykonał nauczyciel plastyki - pan Robert Sokołowski. Umieścił je na tle zaprojektowanej i wykonanej przez siebie scenografii, która składa się z drewnianej podłogi, drewnianego stołu i namalowanych na ścianie desek. Pejzaż w zakratowanym oknie nawiązuje do miejsca wykonania mordu - lasku katyńskiego. Za funkcjonariuszem NKWD znajduje się taboret, piec kaflowy oraz wieszak z sowieckim mapnikiem, hełmem i płaszczem oficera NKWD.

Elementy tej scenografii mają uświadamiać tragiczny moment dla polskich oficerów, polskich żołnierzy, na chwilę przed rozstrzelaniem ich przez NKWD, wiosną 1940 r.

Dramat zbrodni katyńskiej wyrażają również pozostałe elementy ekspozycji znajdujące się ponad główną sceną. Są to zawieszone nad postaciami fotografie, przedstawiające: groby katyńskie, zwłoki Polaków w otwartych grobach widziane z góry, warstwy zwłok ułożone twarzą do ziemi ze spętanymi rękami, zdjęcie czaszki z otworem po kuli, a także przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża i polskich księży modlących się nad grobami. Dopełnieniem hołdu dla tych ofiar są słowa modlitwy katyńskiej wypalone na desce, zawieszonej nad polskimi oficerami:

"Strzałem w tył głowy z rąk antychrysta

konała żołnierska modlitwa sakramentem czysta

na Anioł Pański modlitwa dzwoniła,

o Niepodległą Polskę Maryję Prosiła"

Ekspozycja została uzupełniona o archiwalne fotografie z tamtych miejsc, ziemię z Katynia wyeksponowaną w specjalnym pucharze, natomiast na stole umieszczono kopię decyzji władz sowieckich z 5 marca 1940 o wymordowaniu Polaków. 

W dniu 17 Xl 2005 minęła IV rocznica nadania imienia "Ofiar Katynia" naszemu gimnazjum. Święto Patrona obchodziliśmy w dniu 25 listopada. O godzinie 9.00 w kościele Przemienienia Pańskiego w Piątnicy została odprawiona Msza Święta w intencji pomordowanych na Wschodzie. Ksiądz celebrans ­Krzysztof Wierzchoń w przejmujących słowach odtworzył historię mordu katyńskiego. Do zebranej w kościele młodzieży zwrócił się z apelem o należną pamięć pomordowanym w Katyniu. Na koniec mszy ksiądz odczytał list i modlitwę zaproszonego na uroczystość ks. Zdzisława Peszkowskiego - Kapelana Rodzin Katyńskich.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gimnazjum. Pan dyrektor Jacek Bieńczyk przypomniał młodzieży, że z chwilą nadania naszej szkole im. "Ofiar Katynia", uczniowie zostali „Młodymi Katyńczykami", na których spoczywa obowiązek przekazywania pamięci o pomordowanych "na nieludzkiej ziemi" kolejnym pokoleniom Polaków. Następnie dokonano otwarcia ekspozycji upamiętniającej Ofiary Zbrodni Katyńskiej, a ksiądz Krzysztof Wierzchoń dokonał jej poświęcenia.

Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie z panem Zdzisławem Sawickim z Warszawy - autorem Przewodnika po Muzeum Katyńskim pt. "Pamięć nie dała się zgładzić". Pan Sawicki (uczestniczył w ekshumacji w Katyniu, Miednoje i Charkowie w latach 1991- 1996 ) opowiedział o procesie wydobywania ciał z jam grobowych. Podkreślił, że wszystkie pamiątki znalezione w czasie ekshumacji, to najświętsze relikwie, które obecnie można obejrzeć w Muzeum Katyńskim w Warszawie. W dalszej części programu podsumowano konkursy: historyczny pt. ,;Co wiemy o Katyniu" oraz plastyczny pt. "Katyń", a zwycięzcom wręczono nagrody.

Wszyscy zgromadzeni wysłuchali programu artystycznego - montażu słowno muzycznego poświęconego pamięci pomordowanych na nieludzkiej ziemi. Poezja i pieśni dostarczyły słuchaczom niecodziennych emocji i wzruszeń. Uwieńczeniem uroczystości było zwiedzenie wystawy prac konkursowych w auli i na korytarzu I piętra gimnazjum oraz wystawy "Katyń" wyeksponowanej w bibliotece.

Na początku roku szkolnego 2005/2006 nasze gimnazjum zgłosiło swoje uczestnictwo w II ogólnopolskim plebiscycie dla szkół promujących wiedzę o Unii Europejskiej pod hasłem "Złota Pięćdziesiątka Szkół Otwartych na Unię Europejską". Do konkursu przystąpiło 296 szkół. Nagrodę główną: tytuł i dyplom "SZKOŁY OTWARTEJ NA UNIĘ EUROPEJSKĄ" oraz sześciodniowy wyjazd studyjny do Anglii z wizytą w Brukseli dla najbardziej aktywnego nauczyciela lub dyrektora szkoły otrzymało 25 szkół, w tym nasze gimnazjum. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 listopada 2005 roku w Warszawie.

Z dniem 27 listopada 2006. odszedł na emeryturę pan dyrektor Jacek Bieńczyk. "Żegnamy dzisiaj Cię, choć zostaniemy sami, wspominaj czasem nas; my serca zostawiamy..." ­ tymi słowami piosenki w dniu 01 grudnia 2006 r. żegnaliśmy pana dyrektora. W tym dniu cala społeczność uczniowska starała się jak najlepiej wyrazić swoją wdzięczność za trud, wysiłek oraz poświęcenie, jakie każdego dnia okazywał pan dyrektor Jacek Bieńczyk.

Z dniem 01 stycznia 2007 r. obowiązki dyrektora placówki wójt gminy powierzył p. Czesławie Bieńczyk. Od 02 stycznia 2007 r. wicedyrektorem został p. Artur Wierzbowski, który od 01 lipca 2007 objął funkcję dyrektora gimnazjum, natomiast p. Czesława Bieńczyk została wicedyrektorem.

Dzięki wieloletnim zabiegom i staraniom dyrektora Jacka Bieńczyka dnia 05 lutego 2007 r. w Publicznym Gimnazjum w Piątnicy uruchomiona została stołówka szkolna.

Otwarcie bloku żywieniowego mogło mieć miejsce dzięki pozyskanym funduszom z Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy oraz funduszom strukturalnym z budżetu gimnazjum.

Stołówka szkolna to placówka żywienia zbiorowego typu zamkniętego, która swą działalność koncentruje głównie na przygotowywaniu posiłków dla młodzieży uczącej się oraz pracowników szkoły.

Uroczyste otwarcie stołówki nastąpiło 15.03.2007 r.

Od II semestru roku szkolnego 2008/2009 stołówka przygotowuje również posiłki dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy (ogółem 450 posiłków dziennie). Gotowe posiłki w opakowaniach termoizolacyjnych dowożone są do szkół podstawowych. Obecnie w stołówce pracuje 8 osób.

W związku z VI rocznicą nadania szkole imienia Ofiar Katynia oraz og��lnopolskimi obchodami Dnia Pamięci o Katyniu w PG im. Ofiar Katynia w Piątnicy zorganizowano: konkurs wiedzy pl. "Co wiemy o Katyniu?", konkurs recytatorski "Katyń w poezji", konkurs na plakat sławiący tradycję szkoły, konkurs na prezentację multimedialną na temat Katynia, spotkanie młodzieży z p. Zdzisławem Sawickim, Mszę Świętą w kościele Przemienienia Pańskiego w Piątnicy upamiętniającą poległych na "nieludzkiej ziemi", program artystyczny, prezentację multimedialną pt. "Szkoła z Tradycją" (dokumentującą działania szkoły dotyczące Patrona) z premierowym wykonaniem hymnu szkolnego autorstwa p. Lipskich, pokaz prezentacji multimedialnej na temat Katynia przygotowanej przez uczniów klas I - III, która uzyskała 1 miejsce w konkursie, wystawę literatury katyńskiej.

Uczestniczyliśmy z powodzeniem w ogólnopolskim konkursie Fundacji „Szansa” – „Szkoła z tradycją” - i zajęliśmy I miejsce w kategorii "Symbole szkolne", I miejsce w kategorii "Etiuda video", II miejsce w kategorii "Pieśń patriotyczna" 

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownia komputerowa dla szkół - 2006" nasze gimnazjum wzbogaciło się o kolejnych dziesięć stanowisk komputerowych co wydatnie poprawiło bazę szkoły. 

08 października 2007 r. - dzień śmierci ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie. Społeczność szkolna, zebrana w auli, przy Pomniku Ofiar Katynia, modliła się w intencji śp. ks. Zdzisława Peszkowskiego. Delegacja uczniów i nauczycieli ze sztandarem gimnazjum wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela.

14 grudnia 2007 r. - otwarto Gminną Halę Sportową w Piątnicy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Totalizatora Sportowego w Białymstoku, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Kuratorium Oświaty w Łomży, Parafii Piątnica, nauczyciele i młodzież. 

Przyjmując imię Ofiar Katynia, staliśmy się odpowiedzialni za to, aby tę bolesną kartę historii na nowo odkrywać i ukazywać w blasku prawdy, dlatego co roku wiele miejsca w pracy szkoły poświęcamy Patronowi. Odbywają się konkursy, spotkania, pokazy filmów, wystawy, prezentacje a uwieńczeniem tych działań jest zawsze  Święto szkoły. W uroczystościach biorą udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, Rodzina Katyńska z Białegostoku oraz p. Zdzisław Sawicki - członek ekipy ekshumacyjnej w Katyniu.

W kwietniu 2008 r. - delegacja młodzieży i nauczycieli uczestniczyła w:

  • sesji Zbrodnia Katyńska "Między Prawdą i Kłamstwem" w Warszawie (Publiczne Gimnazjum w Piątnicy odznaczone zostało Medalem Pamięci)

  • obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Warszawie

  • obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Pałacu Prezydenckim.

23.05.2009 r. dziewiętnaścioro gimnazjalistów pod opieką p. G. Rakowskiej, L. Wdówki, D. Bieńczyk i K. Lipskiego uczestniczyło w sesji „Zbrodnia Katyńska Naród Państwo Rodzina” na Zamku Królewskim w Warszawie. Nasza młodzież rozpoczęła sesję pięknym montażem słowno muzycznym, wzbudzając ogromy aplauz zebranych.

Zgłosiliśmy też szkołę do programu edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia”. Jest to ogólnopolska akcja posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej.

W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczął działalność radiowęzeł szkolny; zmodernizowany został stadion szkolny – oddano do użytku kort do tenisa i boisko do piłki ręcznej.

Gimnazjum wzbogaciło swoją bazę dydaktyczną o pracownię do nauki języków obcych, składającą się z 16 stanowisk uczniowskich i stanowiska wykładowcy. Umożliwia ona konwersację z lektorem, konwersację w parach i w grupie, ułatwia przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Ponadto cennym nabytkiem szkoły są 2 tablice multimedialne funkcjonujące w sali matematycznej (11) i pracowni biologii (4).

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektów edukacyjnych:

  • „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych...”,

  • „Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...”,

  • „Lepsze jutro” – projekt realizowany w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, pozyskując fundusze na realizację zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz na doposażenie szkoły.

Począwszy od II semestru uruchomiony został dziennik elektroniczny. Od maja 2009 r. zarówno uczniowie, jak i rodzice mogą przeglądać oceny, frekwencję, uwagi, komunikaty od nauczycieli itp.
Uruchomiono też katalog elektroniczny biblioteki szkolnej.

Dn. 20.11.2009 r. społeczność gimnazjalna uhonorowała pamięć porucznika Bolesława Kalinowskiego zamordowanego w Charkowie (pradziadka naszych dwóch absolwentek), dokonując odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy „Dębie Pamięci”. Szkoła przystąpiła bowiem do ogólnopolskiej akcji posadzenia 21.473 Dębów Pamięci na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

23. 04. 2010 r. uczestniczyliśmy w sesji katyńskiej „Zbrodnia Katyńska Kryzys Prawdy” w Zamku Królewskim w Warszawie. Sesja planowana była na 17. 04. 2010 r., jednak jej termin został przesunięty z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Nasi uczniowie zaprezentowali wiersze i pieśni o tematyce katyńskiej, uczcili pamięć Ofiar Katynia i Ofiar katastrofy solowym wykonaniem na trąbce „Ciszy”.

Dnia 18. 11. 2010 r. z okazji Święta Szkoły w hali sportowej przy gimnazjum zorganizowano wystawę pt. „Katyń 1940”, udostępnioną szkole przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Wystawa obrazowała tło historyczne zbrodni katyńskiej, obozy jenieckie i miejsca dokonania zbrodni. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, a wśród nich p. Danuta Komorowska, wnuczka por. Bolesława Kalinowskiego, zamordowanego w Charkowie przez NKWD oraz p. Łukasz Lubicz – Lapiński z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku.

W dniu 03. 03. 2010 r. w siedzibie Łomżynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie odbył się IV etap wojewódzkiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” zorganizowany przez Łomżynski Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Drużyna w składzie: Marta Ejza kl. III F, Paulina Chojnowska kl. III A, Patryk Wojewoda kl. III A i Magdalena Konopka kl. II A, pod opieka p. Agaty Sasak zajęła I miejsce.

Uczniowie naszego gimnazjum: Olga Makowska z kl. II A i Patryk Wojewoda z kl. III A zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, który odbył się dn. 02. 03. 2011 r. w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Białymstoku. Do zmagań konkursowych przygotowywały uczniów: Olgę – p. Justyna Szewczyk, Patryka – p. Diana Wojciechewicz.

17 listopada 2012 r. PG w Piątnicy obchodziło Święto Szkoły – 10. rocznicę nadania imienia Ofiar Katynia. Szkolny konkurs historyczny pod hasłem „Co wiemy o Katyniu?”, który odbył się 9.11.12 r. wygrała ucz. kl. III B Natalia Matysiewicz. W dniu uroczystości rocznicowej swoją obecnością zaszczycili nas min. p. Zdzisław Sawicki – członek ekipy ekshumacyjnej w Katyniu, p. Janusz Lange – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, p. Henryk Siemiński – Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władz i instytucji lokalnych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym, a dalsza jej część miała miejsce w gminnej hali sportowej. Obchodom rocznicowym towarzyszyła udostępniona naszej szkole przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wystawa pt. „Katyń. Prawda i Pamięć.”

W V edycji Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej, w dniu 15. 11. 2012 r., organizowanego corocznie przez II LO w Łomży wyróżnienie otrzymała ucz. kl. III B Natalia Matysiewicz. Do występu uczennicę przygotowała n - lka jęz. polskiego p. Grażyna Rakowska.

Dnia 12.12 2012 r. odbył się etap rejonowy XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Reprezentant naszej szkoły, Mateusz Rakowski – ucz. kl. III B zajął w nim III miejsce. Ucznia do konkursu przygotowała n - lka biologii p. Agata Sasak.

Dnia 2 marca odbył się Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego. Tytuł laureata zdobyły trzy uczennice PG w Piątnicy: Olga Makowska z kl. III A, Aleksandra Śledziewska z kl. III A i Aleksandra Bieńczyk z kl. III B. Nauczyciel przygotowujący uczennice do konkursu p. Karina Długokencka.

W marcu 2012 r. odbyły się ostatnie etapy wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki została ucz. kl. III A Magdalena Konopka. Nauczyciel przygotowujący uczennicę do konkursu p. Czesława Bieńczyk. Magdalena zdobyła również tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, a do zmagań konkursowych przygotowała ją p. Agata Sasak.

Uczniowie naszego gimnazjum: Aleksandra Bieńczyk – kl. III B, Justyna Mięturko – kl. III B, Magdalena Konopka – kl. III A, Michał Runo – kl. III E zdobyli II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – IV etap XI edycji. Konkurs odbył się dn. 3 kwietnia 2012 r., uczniów przygotowała p. Agata Sasak.

Aktualizacja:

Grażyna Rakowska

DO GÓRY